Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Pieczyskach k/Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli we mszy świętej w intencji zmarłych przewodniczących NSZZ Solidarność z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernard Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się na pobliski cmentarz gdzie zapalono znicze na grobach w/w kolegów.

Wspólne obrady Komisji Międzyzakładowej Enea i Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy rozpoczęły się od prezentacji nowego sztandaru KP z Bydgoszczy oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek XXX-lecia NSZZ Solidarność  dla działaczy związkowych. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji przyjętego wcześniej programu zebrania.

Tematyka obrad:

1.Zespół negocjacyjny do pakietu socjalnego –wytypowano 6 przedstawicieli KM do tego zespołu w tym temacie przyjęto stosowną uchwałę.

2.Akcje pracownicze –proces podpisywania umów został źle przygotowany i pozostawił wiele niedomówień .

3.Niezaliczenie stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego- brak odpowiedzi Zarządu Enea S.A. na nasze wezwanie przedsądowe spowoduje lawinę pozwów do sądów. Wszyscy zainteresowani złożeniem stosownego pozwu mogą się zgłaszać do siedzib NSZZ Solidarność Enea.

4.Prywatyzacja-omówiona dotychczasowy przebieg procesu prywatyzacji oraz możliwe dalsze scenariusze oraz ewentualne działania związku.

5.Restrukturyzacja Enea-mimo braku zapoznania strony związkowej ze strategią Enea prowadzone się procesy restrukturyzacyjne. Dalsze takie postępowanie spotka się z ostrą reakcją zwiazku.

6.Budżety związkowe- omówiono stopień wykorzystania tych budżetów w poszczególnych organizacjach.

7.Ustalono termin spotkania opłatkowego -9-10.12.2010

 


Wiadomość tą wyświetlono 2164 razy.