Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

 

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.

1. W pierwszej części spotkania stronę społeczną zapoznano ze Strategią korporacyjną GK Enea na lata 2010-15.Strategia przyjęta w sierpniu 2010 podlegała modyfikacjom i jej poprawiona wersja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Enea S.A.31.05.2011. Aktualna wersja strategii jest bardzo ogólna i zawiera hasłowe kierunki w jakich będzie szła spółka w najbliższych latach. Niestety podobnie jak strategia przedstawiona związkom w styczniu 2010 r. tak i ta nie zawiera skutków społecznych konkretnych posunięć i z tego względu jest nie do przyjęcia . Dowolne zmienianie klocków w strukturach organizacyjnych wiąże się z bardzo konkretnymi zagrożeniami uprawnień pracowniczych. Strona związkowa domaga się zdefiniowania tych zagrożeń oraz stosownych uzgodnień , które pozwolą skutecznie zabezpieczyć interesy pracownicze w prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych.

2.Druga część spotkania poświęcona była planom powołania spółki ELKO Trading. Powołana  spółka córka dla Elektrowni Kozienice i wnuczka dla Enea S.A. ma przejąć handel hurtowy prowadzony  dotychczas przez oba podmioty. Osoby referujące plan połączenia  przedstawiały uzasadnienia do powołania takiej spółki oraz  zapewniały , że żadnemu pracownikowi przenoszonemu do spółki ELKO Trading nie zostaną zaproponowane gorsze warunki pracy i płacy od obecnie posiadanych. Stronie społecznej brakowało w uzasadnieniu celowości powołania spółki aspektów ekonomicznych całego przedsięwzięcia . Podkreślono ,że takie działania wiążą ze sobą konieczność zawarcia stosownego porozumienia gwarantującego bezpieczne przejście pracowników do nowego podmiotu. Do zawarcia porozumienia potrzebne będzie przeprowadzenie analizy porównawczej uprawnień pracowniczych oraz wynagrodzeń w dwóch łączonych podmiotach. Strona pracodawcy  zobowiązała się przesłać projekt porozumienia oraz przedstawić stosowne analizy.

 


Wiadomość tą wyświetlono 3437 razy.