Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

 

W Baranowie spotkali się członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Enea. Tematyka obrad MK:

1.-Członkowie Prezydium MK przekazali sprawozdanie  z działalności   od ostatniego zebrania tj. od 17 marca 2011r.

2.Sprawy płacowe- podsumowano negocjacje płacowe w Enea Operator i innych spółkach grupy Enea. Przedstawiono  wstępne warunkowe porozumienie płacowe w Enea Operator. Dużą dyskusję wywołała sprawa funduszu motywacyjnego czyli składnika płacowego którego nie ma w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w Enea.  

3.Łamanie prawa pracy w Enea S.A. i Operatorze. Bardzo krytycznie oceniono przypadki łamania prawa pracy oraz uchylanie się od rokowań w ramach sporu zbiorowego. Ponownie wezwano Zarząd Operatora do podjęcia rokowań w związku z żądaniem z 26 kwietnia 2011r. Mecenas Paweł Cierkoński przedstawił  opinię prawną w zakresie legalności sporu zbiorowego związanego ze zgłoszonym żądaniem. Oficjalnym pismem wezwano Zarząd   Operatora do podjęcia rokowań.  

4.Pozwy Sądowe przeciwko Enea S.A. Podsumowano akcję składania pozwów w związku z niezaliczeniem stażu pracy  w Operatorze do stażu akcyjnego. Na obecnym etapie ponad 400 pracowników złożyło stosowne pozwy. Pierwsze rozprawy odbędą się w sierpniu i wrześniu 2011.

5.Strategia  grupy Enea. Komisja negatywnie zaopiniowała strategię przedstawioną stronie społecznej 2 czerwca 2011 r. Strategia nie zawiera skutków społecznych plonowanych działań oraz jest bardzo ogólna nie pokazuje docelowych struktur poszczególnych działalności i z tego powodu jest nie do przyjęcia przez NSZZ Solidarność. Stosowne stanowisko w tej sprawie przesłano do Zarządu Enea S.A.

6.Restrukturyzacja grupy Enea. Omówiono prowadzone projekty restrukturyzacyjne tj. przeniesienie Handlu Hurtowego z Enea S.A. do ELKO Trading i części BOK Enea S.A. do BUT. Przed przystąpieniem do finalizacji tych przedsięwzięć konieczne jest zawarcie trójstronnego porozumienia gwarantującego pracownikom niepogorszenie warunków  pracy i płacy. W tej kwestii zawarto stosowne stanowisko .

7.Regulamin  Pracy Enea S.A. Negatywnie zaopiniowano nowy Regulamin Pracy w Enea S.A. Szereg zapisów jest dla pracowników gorszych od dotychczas obowiązujących.

8.Manifestacja w Warszawie 30.06.2011r. Omówiono przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Poszczególne Komisje Podzakładowe wezmą w niej udział i zaapelują do swych członków o udział w manifestacji.

9.Wypowiedź Prez. Enea S.A. dla Rzeczpospolitej.  Bardzo negatywnie oceniono wypowiedź P. Owczarka   jakoby w Enea były 50 % przerosty zatrudnienia . Wypowiedź była publikowana na portalach internetowych i przedstawiła  nieprawdziwy obraz Enei. MK zajęła w tej sprawie stanowisko i wysłała je do Zarządu Enea S.A.  

Wezwanie do rokowań-kliknij tutaj   

Stanowisko w sprawie Strategi Enea - kliknij tutaj

Stanowisko w sprawie restrukturyzacji BOK i Handlu Hurtowego-kliknij tutaj

Stanowisko w sprawie wypowiedzi Prez. Owczarka-kliknij tutaj

                                                             


Wiadomość tą wyświetlono 2071 razy.