Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
6.07.2011 Restrukturyzacja handlu hurtowego.
Dodano: 8 Lipiec 2011r. 08:53

W Kozienicach spotkali się przedstawiciele Enea S.A. i strony społecznej . Głównym celem spotkania było zawarcie porozumienia  na okoliczność przejścia pracowników zajmującego się handlem hurtowym z Enea S.A. do nowo powstałej spółki ELKO Trading . Strona społeczna podkreśliła ,że jest przeciwna takim planom  jednakże chcąc zabezpieczyć interesy pracownicze w procesach gospodarczych  za , które odpowiedzialność ponosi pracodawca przystąpiła do negocjacji  stosownego porozumienia. Związki zawodowe zarzuciły pracodawcy nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z prawa pracy a związanych z przenoszeniem pracowników. Przed przystąpieniem do negocjacji porozumienia  strona społeczna zażądała dostarczenia: kompletnej listy przenoszonych pracowników oraz majątku jaki zostanie przeniesiony razem z pracownikami, struktury organizacyjnej ELKO Trading , alokacji pracowników w nowych strukturach, analizy porównawczych  ZUZP ENEA i ELKO, analizy uprawnień pracowniczych wynikających z porozumień i umów w ENEA i ELKO, analizy PPE oraz sposobu zapewnienia ciągłości ubezpieczeniowej.  Strona społeczna nie zgadza się z koncepcją porozumienia prezentowaną przez stronę pracodawcy  gdyż taki wariant będzie prowadził do dzielenia pracowników na trzy kategorie: objętych ZUZP ENEA , ZUZP ELKO , oraz nie objętych żadnym ZUZP.

Strony ustaliły ,że następne  spotkanie odbędzie się 14 lub 18 lipca 2011 r.


Wiadomość tą wyświetlono 1928 razy.