Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

Strony dialogu społecznego w Operatorze w obecności mediatora z listy MP i PS- J. Męciny  zakończyły spór płacowy w Operatorze. Dokonano szczegółowych uzgodnień dotyczących wypłaty poszczególnych kwot wynikających z zawartego porozumienia z 2 czerwca 2011 r.

Strona pracodawcy  ponownie nie podjęła rokowań związanych ze zgłoszonym żądaniem z dnia 26 kwietnia 2011.Strona związkowa poinformowała przedstawicieli  Zarządu Operatora że o fakcie uchylania się od rokowań 18 maja 2011  została powiadomiona  Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu . Ponadto niepodjęcie rokowań było też podstawą zawiadomienia 28 czerwca 2011 Prokuratury w Poznaniu o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa przez Zarząd Operatora.


Wiadomość tą wyświetlono 1894 razy.