Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

Dzięki wysiłkom Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność kilka tysięcy pracowników energetyki nie będzie już musiało co pięć lat powtarzać egzaminów, potwierdzających ich kwalifikacje i uprawnienia - zakłada  przez Sejm znowelizowane Prawo energetyczne. Nowe, istotne dla pracowników tej branży uregulowania wejdą w życie, gdy ustawę przyjmie Senat i podpisze prezydent. Inicjatorzy zmian podkreślają, że wśród wielu zawartych w nowelizacji propozycji, ta dotycząca potwierdzania kwalifikacji zawodowych należy do najistotniejszych z punktu widzenia pracowników energetyki.
Dotychczasowe prawo traktowało energetyków nierówno. Swoje uprawnienia (np. w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci) co pięć lat musieli potwierdzać Polacy, a osoby, które nabyły je w innych krajach UE - nie.

Parlamentarzyści postanowili utrzymać obowiązek ponownego sprawdzenia kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.
Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.
Zmienione Prawo Energetyczne  doprecyzowuje również obowiązujące przepisy, szczególnie w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy. Ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy bardziej szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.
Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2444 razy.