Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

Przedstawiciele związków zawodowych działających w Enea oraz zarządów  BUT i ENEA spotkali się w Poznaniu celem wynegocjowania porozumienia w sprawie przejścia pracowników ENEA S.,A. do BUT. Długie i czasami nerwowe negocjacje nie doprowadziły do zawarcia w/w porozumienia. Kwestią sporną są trzy punkty:

1.Porozumienie zbiorowe zawarte zostało w następstwie rokowań na podstawie art.26/1 ustawy o związkach zawodowych. Czyli jest źródłem prawa pracy tz. znaczy  ,że ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia tego porozumienia będzie można dochodzić przed Sądami Pracy. Strona pracodawców nie chce zgodzić na ten zapis czyli ewentualne roszczenia trzeba będzie dochodzić przed Sądami Cywilnymi.

2.Jeżeli pracownik w wyniku przejścia poniesie jakąkolwiek szkodę Enea i BUT zobowiązują się do pokrycia tej szkody. Pracodawcy nie zgadza się na taki zapis , jest to tym bardziej dziwne ,że przy każdej okazji podkreślają ,że na tym przeniesieniu nikt nic nie straci.

3.Uszczegułowienie zapisów  Porozumienia Zielonogórskiego dotyczące ewentualnych odpraw związanych  z gwarancjami zatrudnienia w przypadku   rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art.23/1 KP. Jest to zapis niekorzystny dla pracowników dlatego nie chcemy go zapisywać w porozumieniu.

W poniedziałek 25 lipca strony maja się spotkać i zdecydować o losach tego porozumienia.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1841 razy.