Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu w nowej siedzibie Enea S.A. na ulicy Góreckiej spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.

1. W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat rozpoczętego przez Zarządy Spółek : ENEA S.A. , Enea Operator, ZEW, Energobud , procesu wartościowania stanowisk . Przedstawiciele Elektrowni Kozienice zdali relację z procesu wartościowania jaki  został przeprowadzony w ELKO w 2011 r. Proces  wartościowania przy współpracy z firmą HAY GROUP został tam opracowany  , ale jeszcze nie wdrożony. Przedstawiciele pracodawców - Przemysław Zalewski oraz Justyna Tomczyk przedstawili pomysły zarządów dotyczące przeprowadzenia wartościowania stanowisk w w/w spółkach. Poinformowali ,że wybrana została ta sama firma doradcza co w ELKO i jej przedstawiciele są gotowi przedstawić prezentację dotyczącą wartościowania według metod stosowanych przez tą firmę. Poinformowano również ,że przedstawiciele strony społecznej mogą uczestniczyć w pracach powołanych zespołów w charakterze obserwatorów.

Przedstawiciele związków  poinformowali ,że nie interesuje ich uczestnictwo w charakterze obserwatorów w procesie wartościowania  stanowisk ,a dodatkowo  wybór firmy HAY GROUP według zasad znanych tylko pracodawcom budzi uzasadnione wątpliwości .Przeprowadzenie procesu wartościowania wiąże się ze zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy a co za tym idzie przeprowadzenie tego procesu bez strony społecznej jest niemożliwe. Dlatego strona społeczna wezwała pracodawców do przerwania tego procesu , żeby nie wyrzucać  pieniędzy w błoto , a tym samym nie być posądzanym o działanie na szkodę  spółek grupy Enea. Po zakończeniu tego procesu  strona społeczna deklaruje ,że już na etapie wyboru firmy doradczej  może się czynnie włączyć się w pracę zespołów w połowie złożonych z przedstawicieli pracodawców a w połowie ze strony społecznej.

2.Spotkanie z koordynatorem M. Michalczukiem. Niestety żaden z członków Zarządu Enea S.A. nie znalazł czasu ,żeby spotkać się ze strona społeczną dlatego M. Michalczuk przekazał informację na temat korespondencji jaka została skierowana do Zarządu Enea S.A. :

-Dematerializacja i obrót akcjami Enea S.A. Pismo NSZZ Solidarność w sprawie  czasowego otwarcia biur maklerskich  BRE Banku w Oddziałach w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze zostało pozytywnie zaopiniowane i takowe biura zostaną otwarte. Przew. KM NSZZ Solidarność –P.Adamski przekazał informacje , że w celu uniknięcia kolejek w biurach maklerskich BRE Bank możliwe jest  przesłanie potwierdzenia  nabycia  akcji listem poleconym na adres domowy uprawnionego do akcji Enea S.A.. Informacja zostanie sprawdzona przez służby Enea S.A.

- Strategia Enea  oraz wypłata świadczeń wynikających z porozumienia ze Zdroiska z  28.05.2008 r. Zarząd deklaruje gotowość rozmów w tych tematach 15.02.2012 r.

-Ład korporacyjny. Rozmowy w tym temacie odbędą się w późniejszym terminie.

-Uzgodniono i podpisano  wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wysokość dofinansowania do  okularów w Enea S.A.. Pranie odzieży roboczej: Grupa I- 09,75 zł. Grupa II- 19,60 zł. Grupa III -39,10 zł Dofinansowanie do okularów:195 zł jeden raz na dwa lata 130 zł jeżeli wymiana okularów nastąpi częściej niż raz na dwa lata.

Stanowisko 13.02.2012 KM NSZZ Solidarność w sprawie wartościowania-kliknij tutaj

Stanowisko 2.03.2012 KM NSZZ Solidarność  w sprawawie wartościowania-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1989 razy.