Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

 

W Międzychodzie na pierwszym w 2012r. posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania ,wysłuchaniu sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania oraz przyjęciu w poczet naszej organizacji kolejnej osoby przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu.

 Tematyka obrad KP Gorzów Wlkp.:

1.Spór zbiorowy w Operatorze. Przedstawiono aktualny etap kolejnego nieuznawanego przez Zarząd Operatora sporu zbiorowego. Przedstawiono możliwe scenariusze prowadzonego sporu. Członkowie KP Gorzów Wlkp. po raz kolejny wyrazili pełną gotowość do poparcia każdej formy akcji protestacyjno-strajkowej do strajku włącznie. Koordynowanie akcji w ramach grupy Enea powierzono Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

2.Ogólnopolska akcja protestacyjna. Członkowie KP Gorzów Wlkp.  popierają działania Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność przeciwko łamaniu prawa przez pracodawców w Energetyce Polskiej. Zaapelowano do władz SKE o koordynowanie akcji protestacyjnych prowadzonych w poszczególnych grupach energetycznych.

3.Sprawy socjalne. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności socjalnej za 2011 r. przygotowanym przez służby socjalne Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Przyjęto do wiadomości decyzję pracowników Energobudu Gorzów Wlkp. w sprawie wyjścia ze wspólnej działalności socjalnej z OD Gorzów Wlkp. Przedstawiono informację w sprawie planów Zarządu Enea S.A. dotyczących przyszłości majątku socjalnego.

4.Regulamin Pracy w Enea Operatorze. Zapoznano się z zaproponowanymi zmianami do Regulaminu Pracy . Zgłoszono zastrzeżenia do niektórych zaproponowanych zmian oraz upoważniono członków Prezydium KP do przekazania tych uwag na spotkaniu poświęconemu zmianom do Regulaminu Pracy.

5.Komisja Pojednawcza w OD Gorzów Wlkp. Członkowie Komisji desygnowali ze swego grona do Komisji Pojednawczej na kadencję 2012-2015  Dariusza Gaika.

6.Dematerializacja akcji. Przedstawiono aktualny etap przygotowań do publicznego obrotu akcjami pracowniczymi Enea. Nasze działania zmierzające do otwarcia delegatur Biur Maklerskich BRE Banku  w OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra  przyniosły pozytywny skutek-biura takowe zostaną otwarte w tych Oddziałach.

7.Premia prywatyzacyjna dla pracowników nie posiadających praw do akcji. Porozumienie ze Zdroiska  28.05.2008 roku przewiduje rozdysponowanie kwoty 14,5 mln. zł. dla pracowników , którzy:   w wyniku restrukturyzacji utracili prawo do akcji lub  którym zatrzymał i się zegar prywatyzacyjny, zatrudnili się w Enea po komercjalizacji i nie nabyli praw do akcji. Zgodnie z w/w porozumieniem wypłata premii prywatyzacyjnej  powinna nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty obrotu akcjami pracowniczymi. Spotkanie w tym temacie z Zarządem Enea S.A. odbędzie się 15 lutego 2012.

8.Plan imprez organizowanych przez KP Gorzów Wlkp. w 2012 r. Jak co roku członkowie Komisji podjęli się organizacji następujących imprez: Turniej piłki siatkowej w Sulęcinie, Turniej piłki nożnej w Zdroisku, Turniej Bowlinga w Gorzowie Wlkp., Spływ kajakowy po Drawie, Pielgrzymka do Częstochowy, Wycieczki zagraniczne :Kopenhaga ( druga wycieczka będzie ustalona 16.02.2012 r.) Informacje o imprezach przez nas organizowanych są sukcesywnie umieszczane na naszej stronie w zakładce –Organizowane przez nas imprezy.

9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przewodniczący Komisji Wydziałowych z BHU i Energobudud przekazali informację o sytuacji panującej w tych spółkach.

10.Sprawy różne. Udzielono dwóch zapomóg losowych członkom naszej organizacji oraz zapoznano członków KP ze szkoleniem dla Społecznych Inspektorów Pracy organizowanym przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

11. Otwarte spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji Międzychód. Po zakończeniu obrad KP Gorzów Wlkp. Przew. K. Gonerski oraz członkowie Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność z Międzychodu spotkali się załogą Rejonu Dystrybucji. Tematyka spotkania pokrywała się z tematami poruszanymi podczas posiedzenia K P Gorzów Wlkp.

Pismo KP do SKE-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1709 razy.