Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu spotkali się członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Głównym tematem posiedzenia Prezydium były dalsze działania jakie należy podjąć w ramach prowadzonego sporu zbiorowego w Operatorze. Przyjęto projekty dokumentów związanych z powołania Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz  przeprowadzeniem referendum strajkowego na terenie działania Enea Operatora. Projekty dokumentów przesłano pozostałym organizacjom związkowym celem uzgodnienia .

Omówiono wspólne wystąpienie wszystkich organizacji związkowych  do Zarządu Enea S.A. w sprawie planów utworzenia w  Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Wystosowano pisma do Zarządu Enea S.A. dotyczące spotkania w sprawie  Strategii Enea i jej wpływu na pionizację w Operatorze , premii prywatyzacyjnej wynikającej z Porozumienia ze Zdroiska z 2008 r. Ponownie wezwano Zarząd Operatora do rozpoczęcia negocjacji płacowych .  (treść pism w załącznikach)

Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność Enea.( 1-2.03.2012 Baranów)

Pismo w sprawie planów CUW-kliknij tutaj

Pismo w sprawie Strategii-kliknij tutaj

Pismo w sprawie premii prywatyzacyjnej-kliknij tutaj

Ponowne wezwanie do rozmów płacowych-kliknij tutaj

Odpowiedź w sprawie CUW-kliknij tutaj

Odpowiedź w sprawie Strategii-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1649 razy.