Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

Brak reakcji na zgłoszone żądanie z dnia  5.01.2012 oraz nie podjęcie rokowań w powstałym w związku ze zgłoszonym żądaniem sporze zbiorowym zmusza stronę społeczną do podjęcia następnych kroków przewidzianych w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Obradujący w Poznaniu przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych występujących w Enea Operatorze  podjęli decyzję o powołaniu do życia Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie 27 marca 2012 r. referendum strajkowego ,dlatego Komitet zwrócił się do Zarządu Operatora o udostępnienie list pracowników Operatora.

Przedstawiciele związków zgłosili tęż następne żądanie , zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ustalenia rocznego wzrostu wynagrodzeń do końca lutego 2012 r.

Podczas spotkania dyskutowano również o :

1-Wyborach do Rady Nadzorczej Enea S.A.-wytypowano związkowych przedstawicieli do głównej komisji wyborczej.

2-Społecznej Inspekcji Pracy-problemy z powołaniem Koordynatora SIP w Enea S.A.

3-Sanatorium Energetyk-liczba 530 skierowań w Operatorze nie zapewnia możliwości skorzystania z sanatorium wszystkim uprawnionym.

4-Plan działalności socjalnej na 2012 r. Pracodawca po raz kolejny chce przeprowadzić rewolucję w zasadach korzystania z ZFŚS. Uzgodniono termin spotkania w tym temacie -23.02.2012 r.

5-Strategia Enea. Zarząd Enea S.A. odwołał wcześniej zaplanowane spotkanie w tym temacie. Strategia dalej trzymana jest w tajemnicy przed stroną związkową.

6-Porozumienie Zdroisk z 2008r.( premia dla osób nie posiadających praw do akcji).  Zarząd Enea S.A. po raz kolejny przesunął termin spotkania w tym temacie. Nowy termin to-7.03.2012 r.

Powołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego-kliknij tutaj.

Referendum strajkowe, listy pracowników-kliknij tutaj.

Żądanie płacowe-kliknij tutaj.

Ponowne pismo do MPiPS ws mediatora-kliknij tutaj

27.02.2012 Odpowiedź Zarządu na żądanie płacowe-kliknij tutaj

29.02.2011 Odmowa udostepnienia list pracowników do Referendum-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 2838 razy.