Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego  Operatorze celem uzgodnienia preliminarza  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na 2012r.

Zebranie rozpoczęto jednak od uzgodnień w sprawie  powołania składów Komisji Pojednawczych  na nową trzyletnią kadencję , oraz zaproponowanych przez stronę pracodawcy zmian do regulaminu funkcjonowania powyższych komisji. Po zapoznaniu się strony społecznej z treścią uzgodnienia i treścią regulaminu oba dokumenty zostały podpisane przez strony.

Następnie przystąpiono do omawiania Planu Wspólnej Działalności Socjalnej w GK ENEA ze szczególnym prześledzeniem treści  załącznika nr 3 do tego planu jakim jest Preliminarz Działalności Socjalnej w GK ENEA na 2012r. Już  od spotkania w  listopadzie 2011r. kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie stron w tym  temacie, propozycja treści tego załącznika wywarła na stronie społecznej wiele kontrowersji co do zaproponowanych zmian sposobu dofinansowywania imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów turystycznych . Niestety przekazany stronie społecznej  materiał na spotkanie w dniu 24-02-2012r. nie dość , że nie uwzględniał najważniejszych uwag strony społecznej do tego załącznika  ,to  w zapisach dotyczących udzielania dofinansowania do wycieczek ,wyjazdów turystycznych , dofinansowywania wszelkich imprez sportowo-rekreacyjnych wprowadza zupełnie nowe nie stosowane  i nie omawiane wcześniej  rozwiązania , które w znaczący sposób burzą do tej pory wypracowane i sprawdzone procedury funkcjonowania tej strefy FŚS . Szczególnie da się to odczuć w naszym oddziale gdzie przez wiele lat wypracowano w należyty sposób funkcjonowanie ZFŚS . Obecnie przyjęte zmiany w funkcjonowaniu Wspólnej Działalności Socjalnej w GK ENEA mogą spowodować wiele zamieszania i dezorientacji , nie tylko służb socjalnych ale przede wszystkim u korzystających z ZFŚS.


Wiadomość tą wyświetlono 2535 razy.