Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

W Legnicy spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Głównym tematem obrad były przygotowania do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ogłoszonej przez SKE 31.01.2012 r. Przedstawiciele: ENEI, TAURONA, PGE, ENERGI oraz Zaplecza Energetyki zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach oraz stopnia realizacji ustaleń z 31 stycznia 2012 r. W akcję protestacyjną wpisują się działania podjęte przez PGE (manifestacja w Warszawie 22.02.2012) oraz protest TAURONA (manifestacja przed siedzibą Energii Pro w Legnicy -25.02.2012 r.) Nie wszystkie Komisje wchodzące w skład SKE podjęły uchwały dające kompetencje władzom SKE do przeprowadzenia i koordynowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej. Uchwały te należy jak najszybciej podjąć i przesłać do SKE. Ustalono wstępny harmonogram akcji protestacyjnej , który zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu SKE (po otrzymaniu uchwał z Komisji)

Inne tematy poruszane podczas zebrania:

-Szkolenie SIP. Relację z pierwszego szkolenia organizowanego przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki zdał Roman Rutkowski. Omówiono też plany dalszych szkoleń.

-Pikieta pod siedzibą Energii Pro w Legnicy. Omówiono sprawy organizacyjne związane z pikietą w której czynny udział wezmą członkowie Rady SKE.

-Przewodniczący SKE -R. Rutkowski przedstawił pismo Jana Burego z dnia 17.02.2012  w sprawie Centrum Usług Wspólnych w Enea i Energa. MSP wystąpiło do Zarządów  z prośbą o respektowanie zasad dialogu społecznego w ramach prowadzonych zmian organizacyjnych w Grupach Kapitałowych. Pismo jest reakcją na  ustalenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

-Termin WZD SKE Energetyki. W związku z sytuacją w branży energetycznej Komisja z PGE Łódź Teren zwróciła się o pilne zorganizowanie Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Rada pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Kol. z Łodzi Teren i ustaliła termin WZD na 26-27.04.2012 r ( miejsce ustali Przew. SKE)

-Pielgrzymki i udział w nich SKE. Sprawy organizacyjne związane z pielgrzymkami  wymagają uporządkowania –potrzebna bliższa współpraca z władzami Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret”

-Polityka informacyjna. Przew. SKE ponowił prośbę o przesyłanie materiałów na stronę internetową SKE oraz do Tygodnika Solidarność.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1363 razy.