Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Baranowie spotkali się przedstawiciele z  5 Komisji Podzakładowych by uczestniczyć w Zjeździe Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Na 70 delegatów w zjeździe uczestniczyło 62. Delegaci wysłuchali sprawozdania  z działalności złożonego przez Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Piotra Adamskiego. Ze sprawozdania można było się dowiedzieć ,że pomimo stałego zmniejszania zatrudnienia w grupie Enea (blokada przyjęć i PDO) liczba członków naszej organizacji od ostatniego Zjazdu Delegatów zwiększyła się i obecnie wynosi 3322 członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, delegaci przyjęli oba sprawozdania i przystąpili do wyborów uzupełniających na trzy wakatujące miejsca w Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.W tajnych wyborach skład KM uzupełnili Tadeusz Mikłosz z Poznania oraz Andrzej Wilkoński i Marek Szarata ze Szczecina. Dyskutowano o wytypowaniu przedstawicieli KM do Rady Nadzorczej Enea S.A. Ostatecznie decyzję w tej sprawie ma podjąć Komisja Międzyzakładowa, która odbędzie w dniu 12.03.2012 R. Termin zjazdu zbiegł się z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, dlatego delegaci stosowną uchwałą uczcili to święto. Wiele dyskusji wywołała sprawa świadczenia pieniężnego wynikającego z Porozumienia ze Zdroiska (28.05.2008 R.) W porozumieniu zagwarantowano kwotę 14,5 mln. zł. Dla pracowników: - którzy utracili prawo do akcji w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, -nie nabyli prawa do akcji pracowniczych, -którym w wyniku procesów restrukturyzacyjnych zatrzymał się zegar stażowy uprawniający do akcji pracowniczych. W porozumieniu jest mowa, że w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia obrotu akcjami pracowniczymi tej serii ( 5.03.2012) ,  nastąpi wypłata tego świadczenia. Z zapowiedzi Zarządu ENEA S.A. Wynika, że Enea nie zamierza zrealizować postanowień w/w porozumienia a powody zostaną przedstawione na spotkaniu 7.03.2012 r. Delegaci przyjęli stanowiska wyrażające sprzeciw NSZZ Solidarność wobec łamania przez pracodawców porozumień, stanowiących w Grupie ENEA autonomiczne prawo pracy. Zebrani byli zgodni, że w przypadku braku zmiany postawy ze strony pracodawców należy reagować ostro do strajku włącznie. Ustalono treść pytania w Referendum strajkowym, jakie ma się odbyć 27 marca 2012 r. w Enea Operatorze. Delegaci zobowiązali Komisję Międzyzakładową i Prezydium KM do podjęcia zdecydowanych działań w celu wyegzekwowania należnych praw pracowniczych i powstrzymania dalszych bezprawnych działań pracodawców zmierzających do przeprowadzenia restrukturyzacji wynikającej z tajnego dokumentu” Strategia Grupy ENEA”. Zebrani podjęli decyzję o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ogłoszonej przez Sekcję Krajową Energetyki. Stosowną uchwałą władzom SKE udzielono pełnomocnictw do prowadzenia i koordynowania akcji Ogólnopolskiej.

Uchwały i stanowiska -kliknij tutaj

Więcej zdjęć-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 2017 razy.