Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w ENEA S.A. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z porozumienia ze Zdroiska z 28.05.2018 r.( wypłata kwoty 14,5 mln. zł. dla pracowników ,którzy nie maja praw do akcji ,którzy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych utracili prawo do akcji lub zatrzymał im się staż prywatyzacyjny).

W imieniu pracodawcy głos zabrał Mec. Paweł Moskwa. Jego zdaniem Porozumienie ze Zdroiska jest niezgodne z prawem gdyż rozszerza uprawnienia do akcji pracowniczych wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Wypowiedź P. Moskwy uzupełnił Prezes M. Owczarek , który stwierdził ,że „ nie ma tytułu prawnego ,żeby wypłacić pieniądze wynikające z Porozumienia ze Zdroiska i tylko wyrok Sądu da mu taką możliwość”.

Strona społeczna z dezaprobatą przyjęła stanowisko pracodawcy.  Postępowanie pracodawcy jest bardzo dziwne. Z jednej strony wypłaca się premię prywatyzacyjną dla pracowników Elektrowni Kozienice a z drugiej strony nie widzi się możliwości wypłacenia takich świadczeń dla pracowników ENEA. Wypłata takich świadczeń miała miejsce w innych grupach energetycznych i nikt nie kwestionował podstaw  prawnych takich działań. Dodatkowo Enea w Prospekcie Emisyjnym (str.97) ujęła świadczenia na rzecz pracowników wynikające z Porozumienia ze Zdroiska w kwocie 14,5 mln. zł., a teraz nie widzi możliwości wypłaty  tych środków.

Strona społeczna kwestionuje bezstronność P. Moskwy. Jego dotychczasowe opinie nakierowane są na kwestionowanie zawartych porozumień. Od 9.03.2011 czyli od ostatniego spotkania w tej sprawie Mec. P. Moskwa nie zaproponował ,żadnego rozwiązania tej sytuacji. Za to Zarządowi potrafi doradzić jak omijać ustawę kominową.

Przedstawiciele pracodawcy i związków uzgodnią wybór innej kancelarii prawnej i poproszą ją o  opinię. Dodatkowo temat zostanie postawiony na Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej.

Zgodnie z Porozumieniem wymagalność świadczenia rozpoczęła się 5 marca a kończy się 5 maja 2012 r. , dlatego strona społeczna poprosiła u udostępnienie list pracowników uprawnionych do tego świadczenia. Pismo w tej sprawie skierowane zostało do Zarządu Enea S.A. i pozostaje bez odpowiedzi. Prezes Owczarek woli poczekać na opinię kancelarii prawnej i ustalenia Zespołu Trójstronnego.


Wiadomość tą wyświetlono 4030 razy.