Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Tematyka obrad Komisji:

1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej  z Fojutowa.

2.Wybory uzupełniające w Prezydium Komisji Międzyzakładowej. W tajnych wyborach do Prezydium Komisji Międzyzakładowej wybrano Krzysztofa Nawrockiego ze Szczecińskiej Komisji Podzakładowej.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium zdali relację faktów jakie zaistniały od ostatniego zebrania KP. Wiele dyskusji wywołała sprawa nie wykonania ustaleń z Fojutowa w sprawie spionizowania struktur Operatora.

4.Uchwały kompetencyjne. Zmiany w Prezydium KM wymusiły zmiany w osobowym reprezentowaniu związku w spółkach grupy Enea oraz do występowania na zewnątrz.   

5.Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Operatora do Centrum. Pismem z 6.03.2012 r pracodawcy zawiadomili nas o przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Przenoszenie pracowników w grupie kapitałowej wymaga zawarcia ze stroną społeczną stosownego porozumienia , a nie tylko zawiadomienia. Odpowiedź na pismo w tej sprawie przygotują członkowie Prezydium KM.

6.Porozumienie ze Zdroisk z 2008 r. Pracodawca kolejny raz złamał uzgodnienia ze stroną związkową. Tym razem nie zamierza wypłacić 14,5 mln świadczenia pieniężnego dla pracowników , którzy:- w procesach restrukturyzacyjnych utracili prawo do akcji pracowniczych lub zatrzymał im się zegar prywatyzacyjny,-zatrudnili się po komercjalizacji i nie nabyli praw do akcji. Ustalono działania jakie zostaną podjęte w celu wyegzekwowania respektowania prawa przez Zarząd Enea S.A.

7.Sprawy płacowe. Członkowie Prezydium zdali relację z rozmów płacowych w poszczególnych spółkach grupy Enea. Tylko w Operatorze wszczęto spór zbiorowy. Rokowania w Operatorze odbędą się 23.03.2012 r.

8.Spory zbiorowe. Postepowanie pracodawcy w Operatorze zmusza nas do zaostrzenia akcji protestacyjnej. Przyjęto treść pytania referendalnego. Referendum strajkowe w Operatorze zostanie przeprowadzone 27 marca 2012. Prezydium KM przygotuje materiały  informacyjne  o powodach protestów.

9.Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Członkowie KM desygnowali  jako Naszych  kandydatów  na wybory do  RN kol. Tadeusza Mikłosza i Sławomira Brzezińskiego. Wybory odbędą się 26.03.2012 r.

10.Wartościowanie stanowisk-Zarządy na siłę chcą przeprowadzić wartościowanie stanowisk bez strony społecznej. KM przyjęła stanowisko w tej sprawie kierowane do Rad Nadzorczych spółek zaangażowanych w proces wartościowania stanowisk.

11.Majatek socjalny. Przedstawiono plany pracodawców w stosunku do majątku socjalnego .Wytypowano naszych przedstawicieli do zespołu , który do końca 2012 r. ma opracować strategię dotycząca majątku socjalnego.

12.Fundusz motywacyjny w Operatorze. Zarząd Operatora próbuje wprowadzić fundusz motywacyjny –składnik płacowy , który nie występuje w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Członkowie zespołu powołanego do tego celu  zdali relację z ostatniego spotkania w tej sprawie.

13.Ogólnopolska Akcja Protestacyjna w Energetyce. Członkowie Komisji przyjęli uchwałę popierającą działania Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

14. Plan działalności socjalnej na 2012 r. Przyjęty plan po raz kolejny wywraca do góry nogami  dotychczasowe zasady. Potrzebne będzie dokładne poinformowanie uczestników wspólnej działalności socjalnej o nowych zasadach.

Wartościowanie -Wystąpienie do RN wraz z załącznikami-kliknij tutaj

Uchwały przyjęte przez KM-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1878 razy.