Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu odbyły się rokowania w sporze płacowym w Enea  Operator. Na spotkanie nie przybył żaden z członków Zarządu Operatora. Strona społeczna stwierdziła, że wobec nieobecności  członków Zarządu, rokowania nie mają sensu. Przybyły na rokowania Dyr. G.Jeziorny poprosił o przerwę. Po przerwie  przedstawił uchwałę upoważniającą go do rokowań wystawioną  przez obecnych w Operatorze członków Zarządu . Termin rokowań został wyznaczony przez pracodawcę , tym bardziej niezrozumiałe jest takie postępowanie. Przedstawiciel pracodawcy( Dyr. G. Jeziorny) przedstawił porównanie wynagrodzeń  w Enea Operatorze do gospodarki  narodowej. Z porównania pracodawcy wynika ,że zarabiamy dużo i w  związku z tym Zarząd nie widzi możliwości podniesienia płac zasadniczych . Jedyną możliwość podniesienia  wynagrodzeń Zarząd widzi poprzez podniesienie wskaźnika wynagrodzeń  o 2.7 % i  praznaczenie go na fundusz motywacyjny. Zaproponowano też utrzymanie tabeli wynagrodzeń z 2011 r. oraz nagrody na Dzień Energetyka w wysokości z 2011 r.

Strona związkowa wobec bardzo dobrych wyników finansowych za 2011 , systematycznego obniżania kosztów pracy , wzrostu wydajności , rosnącej inflacji oraz aroganckiej postawy Zarządu Operatora  zmieniła swoje wcześniejsze żądanie i wniosła o :podwyższenie płac o 600 zł oraz o wpłacenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   z zysku za 2011 po 1000 zł na zatrudnionego na dzień 31grudnia 2011.

Strona społeczna zwróciła się o rozliczenie funduszu wynagrodzeń za 2011 w rozbiciu na poszczególne stanowiska w  jednostkach  terytorialnych.

Nie widząc możliwości porozumienia się strony dialogu społecznego w Enea Operator sporządziły protokół rozbieżności..

 

..


Wiadomość tą wyświetlono 1905 razy.