Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w celu uzgodnienia polityki płacowej w Enea S.A. w 2012 r. Spotkanie zainicjowała P. Justyna Tomczyk informując, ze Rada Nadzorcza Enea SA wyraziła zgodę Zarządowi na podniesienie funduszu płac o wartość 2,7%. Fundusz ten miałby być rozdysponowany w formie premii motywacyjnej. Strona Pracodawcy zaproponowała, aby zastanowić się nad przygotowaniem motywacyjnego systemu wynagradzania w spółce. W wyniku dyskusji nad systemem motywacyjnym Strona Społeczna wyraziła stanowisko, ze należy wypracować kompleksowe zasady wynagradzania w całej grupie w tym kontraktowe w spółce. Strona Pracodawcy stwierdziła, że zeszłoroczny system podwyżek płac w systemie podniesienia płacy zasadniczej  był anty motywacyjny. Strona Społeczna zaproponowała, aby rozważyć podział środków na część wchodzącą do płacy zasadniczej i na część motywacyjną. Jeżeli Pracodawca nie wyrazi zgody na podniesienie płacy o 600 zł brutto do pensji zasadniczej na etat, Strona Społeczna zwróci się z takim żądaniem w ramach sporu. Strona Społeczna traktuje to spotkanie jako wymianę stanowisk stron i żąda kolejnego spotkania w ramach negocjacji.


Wiadomość tą wyświetlono 1759 razy.