Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. Głównym punktem posiedzenia było  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz projekt budżetu na 2012 rok. Po krótkiej dyskusji przyjęto oba dokumenty.W trakcie posiedzenia omówiono przebieg spotkań z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych oraz stan przygotowań do posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. - 22-23 maja 2012.Członkom Zarządu Regionu Gorzowskiego przedstawiony został harmonogram najbliższych szkoleń min. szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy i kandydatów na SIP (27.04.2012), podstawowe szkolenie związkowe oraz szkolenie negocjacyjne (wyjazdowe). Kolejny punkt obrad to informacja o inauguracji projektu "Przejrzyste warunki pracy – po obu stronach Odry", która odbędzie się 25 maja we Frankfurcie nad Odrą. W dalszej części zebrania omówiono sytuację w zakładach pracy regionu min. ENEA, Szpital w Międzyrzeczu oraz dokonano podsumowania udziału reprezentacji Regionu Gorzowskiego w manifestacji w Warszawie w dnia 30 marca 2012 oraz w uroczystościach związanych z obchodami 2 rocznicy katastrofy Smoleńskiej. Przewodniczący ZRG Jarosław Porwich przedstawił relację z posiedzenia Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 12 kwietnia 2012.Ustalono termin i miejsce następnego posiedzenia ZR Gorzów Wlkp.-25-26 maj 2012 Lubniewice.


Wiadomość tą wyświetlono 1208 razy.