Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj
25.04.2012 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 25 Kwiecień 2012r. 17:00

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 

Tematyka obrad Komisji:

1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację ze zdarzeń jakie miały miejsce między posiedzeniami KM NSZZ Solidarność.

3.Pozwy przeciwko Enea S.A. –nie zaliczenie stażu pracy w Operatorze  do stażu akcyjnego. Zdano relację z rozpraw przed Sądami w Gorzowie Wlkp. oraz w Poznaniu , oraz przedstawiono wyroki jakie zapadły w podobnych sprawach w Poznaniu oraz w Szczecinie.

4.Spór płacowy w Operatorze. Rokowania jakie odbyły się zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Dalsze czekanie na dobrą wolę Zarządu Operatora  nie ma sensu ponieważ takiej woli nie ma. Członkowie Komitetu strajkowego ze strony NSZZ Solidarność wystąpią do pozostałych członków Komitetu o wspólne wystąpienie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)o wyznaczenie mediatora w celu dalszego  prowadzenia  sporu zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.

5.Rozmowy płacowe w grupie kapitałowej Enea. Większość spółek nie zawarła porozumień płacowych a prowadzone rozmowy maja charakter gry na zwłokę. Członkowie Prezydium zgodnie z udzielonymi kompetencjami zostali zobowiązani do zgłoszenia żądań płacowych w spółkach w , których nie zawarto porozumień płacowych.

6.Spór zbiorowy dotyczący restrukturyzacji w Enea Operatorze. Nieuznawany przez Zarząd spór został uznany  prze MPiPS. Wyznaczony mediator jest na etapie uzgadniania terminu spotkania ze stronami sporu.

7. Referendum Strajkowe w Operatorze. Wyniki referendum dotyczącego restrukturyzacji w Operatorze upoważnia nas do skierowania apelu do pracowników. ( treść apelu w załączniku)

8.Majątek socjalny. Spółka Energotur aktualnie jest w złej sytuacji. Cała działalność socjalna według Zarządu Enea S.A. jest nie rentowna i  pracodawca chce się jej pozbyć. Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem i wytypowaliśmy naszych przedstawicieli do zespołu , który wypracuje materiał dotyczący przyszłości majątku socjalnego.

9.Plan działalności socjalnej na 2012 r. Przygotowane przez zespół pracodawcy zasady działalności socjalnej są niezgodnie z Ustawą o świadczeniach socjalnych i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.  Wystąpimy  do pracodawcy o usunięcie wad prawnych zawartych w tych dokumentach.

10.Porozumienie Zdroisk ( 14.5 mln. zł dla pracowników nie mających praw do akcji) Enea S.A. nie zamierza respektować w/w porozumienia. Wymagalność wypłaty świadczenia mija 5 maja 2012 . Wystąpimy do Enea o udostępnienie listy pracowników i sporządzimy regulamin podziału kwoty 14,5 mln. zł. W przypadku odmowy będziemy sądownie domagać się udostępnienia tych list.

11.Zadość uczynienie za utratę praw do akcji w spółkach byłej Energetyki Poznańskiej. Podjęto działania w celu wyegzekwowania  wspólnie z pracodawcami porozumień w byłej Energetyce Poznańskiej dla pracowników , którzy przeszli do spółek przed momentem komercjalizacji.

12.System motywacyjny w Energobudzie. Wiele kontrowersji budzi sprawa prac nad systemem motywacyjnym w Energobudzie. Jako strona ZUZP nie przyjmiemy niekorzystnych dla pracowników zapisów i nie wprowadzimy ich do układu.

13.Koordynator  Społecznej Inspekcji Pracy. Odpowiedź PIP w Poznaniu na nasze wystąpienie zawierała kontrowersyjne stwierdzenia. Zostanie skierowane zażalenie do Głównego Inspektora Pracy.

14.Interpelacje poselskie. W sejmie złożono kilka interpelacji poselskich w sprawie nieprawidłowości w Enea. Sprawę przekazano członkom Rady Nadzorczej Enea S.A.

15.Gospodarka magazynowa. Pojawiły się materiały mówiące o gruntownej restrukturyzacji oraz ograniczaniu zatrudnienia w gospodarce magazynowej w Operatorze. Do Zarządu Operatora zostanie skierowane pismo o stosowne wyjaśnienia.

Apel do Pracowników-kliknij tutaj

Porozuminia zmieniające -opinia prawna-kliknij tutaj

               


Wiadomość tą wyświetlono 1710 razy.