Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Baranowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Przewodniczący SKE –Roman Rutkowski przywitał Delegatów z całego kraju i oddał głos ks. Piotrowi Piecowi –Kapelanowi Poznańskich Energetyków. Po wysłuchaniu słowa  Bożego delegaci przystąpili do realizacji przyjętego programu zjazdu. Po powołaniu komisji, których celem było sprawne przeprowadzenie obrad  , zebrani wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego SKE. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyborów uzupełniających. W tajnych wyborach do Rady SKE został wybrany Krzysztof Nawrocki ze Szczecina. Na wakatujące miejsce delegata Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki wybrano kolegę Ryszarda Guntera ze Szczecina. Przyjęto uchwały  i stanowiska dotyczące składu Rady SKE, następnych wyborów uzupełniających oraz egzaminów kwalifikacyjnych. Delegaci z poszczególnych grup zdali relację z sytuacji panujących w ich firmach oraz stopnia realizacji ustaleń dotyczących Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjno-Strajkowej w Energetyce. Dyskutowano o formach dalszego prowadzenia akcji protestacyjnej. W miarę możliwości SKE będzie koordynowała protesty w poszczególnych grupach. Prowadzona będzie prowadzona na szeroką skalę akcja informacyjna.

Więcej zdjęć-kliknij tutaj

 

               

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1718 razy.