Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Obradujący w Poznaniu członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea podjęli decyzje o przekształceniu Komisji Międzyzakładowej w Komitet Strajkowy Enea.

Bezpośrednia przyczyną zaostrzenia prowadzonego od stycznia 2012  protestu jest prowadzenie restrukturyzacji łamiącej wcześniej zawarte porozumienia oraz utrudnianie legalnego prowadzenia sporu zbiorowego. Zarząd Enea Operator pomimo wielokrotnych wezwań nie podjął rokowań w sporze zbiorowym oraz pomimo wyznaczenia mediatora przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej odmówił spotkania się ze strona społeczną oraz mediatorem. Dodatkowym argumentem  za zaostrzeniem akcji protestacyjnej są materiały mówiące o dalszej pionizacji służb oraz zapowiedzi likwidacji Posterunków Energetycznych, Rejonów Dystrybucji i Oddziałów Dystrybucji. Dalsze bierne przyglądanie jak zarząd  Operatora łamie prawo doprowadziłyby do nieodwracalnych zmian w Operatorze pociągających za sobą bardzo duże skutki społeczne.

Dlatego powołany Komitet Strajkowy ogłosił w dniu 18.06.2012 w godzinach7.00-9.00 i 19.00-20.00 strajk ostrzegawczy na terenie działania Enea Operator. W przypadku braku reakcji ze strony zarządu Operatora  tj. podjęcia mediacji w sporze oraz konstruktywnego dialogu akcja strajkowa zostanie kontynuowana.

Pozostałym Organizacjom Związkowym działajacym w Operatorze przekazano uchwałę o strajku ostrzegawczym oraz  zaproszono je do wspólnej walki w obronie miejsc pracy.

Komitet Strajkowy stosownym komunikatem powiadomił Centra Zarządzania Kryzysowego działające przy Wojewodach z terenu działania Operatora o terminie strajku oraz o możliwych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej podczas strajku.

Uchwała przekształcenie KM w Komitet Strajkowy-kliknij tutaj

Uchwała o strajku ostrzegawczym-kliknij tutaj

Powiadomienie centrów kryzysowych-kliknij tutaj

Pismo do MSP z powiadomieniem Premiera-kliknij tutaj

Postępowanie służb dyspozytorskich podczas strajku-kliknij tutaj

Powody strajku-kliknij tutaj

Pismo mediatora -kliknij tutaj

Media o strajku-kliknij tutaj

Relacja Radia Zachód-kliknij tutaj

Relacja Radio Szczecin-kliknij tutaj

Ulotka Komitetu Strajkowego-kliknij tutaj

Poparcie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność-kliknij tutaj

Straszak MZZP-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 2723 razy.