Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Kazimierz Kloc –mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprosił  Strony sporu zbiorowego na spotkanie w postępowaniu mediacyjnym w dniu 25 czerwca 2012 r.  o godzinie 14.00.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność Roman Rutkowski udzielił poparcia strajkującej załodze Enea Operatora. „Użyjmy wszelkich, prawem przewidzianych działań, wspierając naszych kolegów. Zwracam się z gorącym apelem do Koleżanek i Kolegów o kierowanie wyrazów poparcia dla działań protestacyjno-strajkowych jakie mają miejsce w Grupie Kapitałowej ENEA. Jednocześnie wyrażam swoje ubolewanie z powodu braku dialogu ze strony pracodawcy, oceniając takie działania jako wyraz złej woli i próbę ominięcia zobowiązań wynikających z zawartych porozumień”.

Przew. SKE na 27.06.2012 r. zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność w Baranowie k/Poznania.

Zaproszenie mediatora na 25.06.2012-kliknij tutaj

Poparcie SKE-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 1463 razy.