Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

1.Głównym tematem spotkania było uzgodnienie zasad podziału kwot wynikających z końcowego rozliczenia funduszu wynagrodzeń za 2 półrocze 2007. Związki nie ustaliły wspólnego stanowiska w sprawie podziału ww funduszu .Decyzję w tej sprawie samodzielnie podjął Zarząd Operatora.

2.Doczasu uzgodnienia polityki zatrudnieniowo –płacowej na 2008 r.(nie później niż do końca marca 2008)zawieszono:

-możliwość dokonywania przeszeregowań bez zgody Zarządu (wyjątek-dopasowanie do nowej tabeli płac zasadniczych)

-wypłacania wynagrodzeń za nadgodziny (wyjątek awaryjne)

-uruchamianie wypłat o charakterze  uznaniowym.

3.Do końca marca 2008 obowiązuje zasada odtwarzania zatrudnienia w stosunku 1:1(za `zgodą Zarządu)

4.Strony powołają 10 osobowy zespół roboczy do :

 -opracowania założeń polityki zatrudnieniowo -płacowej,

-etatyzacji

-wypracowania strategii wyrównywania płac w grupach zawodowych.

Zakończenie prac zespołu winno nastąpić nie później niż do 31.03.2008r.

5.Strony uzgodniły 6 % wzrost tabeli płac zasadniczych na 2008r.


Wiadomość tą wyświetlono 1675 razy.