Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ( WKDS )przy Wojewodzie Wielkopolskim ponownie zajmowało się sporem w Enea Operatorze Na WKDS przybyli: prezes zarządu ENEA S.A-Maciej Owczarek, prezes zarządu Operatora Artur Różycki, członkowie zarządu Operatora :Kowalczyk i  Kiczmachowski,  oraz mediator z Wielkopolski Krzysztof Małecki.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Strajkowego ( KS ) Enea oraz przedstawiciele pozostałych organizacji związkowych działających w Operatorze.

Wojewoda Florek  odczytał protokół z WKDS z 18.06.2012. Krzysztof Małecki  oświadczył ,że jego celem jest doprowadzenie do rozmów z mediatorem ze strony MPiPS .Prezes Owczarek w imieniu zarządu Enea S.A. złożył oświadczenie ,że Enea S.A. merytorycznie nie będzie uczestniczyła w WKDS ponieważ Operator jest spółką niezależną i "mamusia" nie może ingerować w decyzje niezależnego podmiotu. Podkreślił również ,że ma pełne zaufanie do zarządu Operatora oraz decyzji przez niego podejmowanych. Przedstawiciele  Komitetu Strajkowego Enea zapoznali członków WKDS z opinią MPiPS w sprawie uznania  sporu zbiorowego w Operatorze oraz pismem mediatora  wyznaczającego termin mediacji na 25.06.2012 r. Zawieszenie zapowiedzianej akcji strajkowej miało na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery do mediacji w ramach sporu zbiorowego. Podkreślono ,że WKDS w Poznaniu nie jest władna do podejmowania decyzji w sprawie sporu ponieważ na terenie działania Operatora działają jeszcze 4 WKDS. Woj. Florek podkreślił ,że podjął się misji dobrej woli celem doprowadzenie do tego żeby strony zaczęły ze sobą rozmawiać. W trakcie rozmów na salę przybył mediator z MPiPS  prof. K. Kloc. Strony zgodziły się by mediator przysłuchiwał się rozmowom. Prez. Różycki ponownie podkreślił ,że zarząd Operatora w dalszym ciągu nie uznaje sporu zbiorowego a co za tym idzie nie podejmie się mediacji. Doceniając jednak decyzję Komitetu Strajkowego o zawieszeniu akcji strajkowej składa deklarację wstrzymania procesów łączenia komórek organizacyjnych do czasu rozmów na temat zawartych wcześniej porozumień . P.Adamski przeczytał uchwałę KS o wznowieniu akcji strajkowej w przypadku nie przystąpienia Zarządu Opereatora do mediacji . Wojewoda zaapelował o rozsądek i nie podejmowanie dalszych akcji strajkowych. P.Adamski poprosił o udzielenie głosu mediatorowi z MPiPS.  K.Kloc chcąc wyjść naprzeciw pojawiającej się możliwości zbliżenia stanowisk stron wystąpił  jako koncyliator .Efektem prac prof. Kloca jest oświadczenie stron sporu zakładające zawieszenie działań zmierzających do łączenia i wydzielenia do nowych struktur jednostek organizacyjnych oraz wstrzymania dalszego prowadzenia protestu w zakresie zmian organizacyjnych. Strony zadeklarowały też wycofać zawiadomienia złożone do prokuratury. Oświadczenie zostało parafowane i wymaga jeszcze podjęcia stosownych uchwał po stronie pracodawcy i Komitetu Strajkowego.

Treść Oświadczenia stron-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 2192 razy.