Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea i członkowie  Komitetu Strajkowego Enea. Głównym powodem spotkania było zapoznanie się z wynikami rozmów  naszych przedstawicieli  w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 25.06.2012 r. Zapoznano się z treścią oświadczenia będącego efektem rozmów w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu. Wiele dyskusji wywołało postepowanie Zarządu Operatora i odmowa podjęcia mediacji z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministra Płacy i Polityki Społecznej. Negatywnie oceniono postawę innych związków zawodowych z Operatora , którzy bojkotowali akcję strajkową , a niektórzy wręcz stanęli po stronie pracodawcy by ostatecznie podpisać się pod oświadczeniem zawieszającym działania restrukturyzacyjne będącym bezpośredni efektem  przeprowadzonej przez nas akcji strajkowej. Prez. KM zostało zobligowane do napisania informacji do pracowników wyjaśniającej zaistniałą sytuacje oraz podziękowania dla wszystkich , którzy poparli akcję strajkową. Komisja stosowną uchwałą przyjęła treść uzgodnień zawartych w oświadczeniu. KM NSZZ „Solidarność” ENEA, w związku z parafowanym w dniu 25 czerwca 2012 roku oświadczeniem, podczas spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, postanawia: -przyjąć złożone pisemne oświadczenie stron sporu; -zawiesić działalność Komitetu Strajkowego ENEA do czasu rozstrzygnięcia w drodze rokowań przedmiotu zaistniałego sporu;-wycofać doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez zarząd ENEA Operator sp. z o.o.;

odwiesić działalność Komitetu Strajkowego ENEA w przypadku, gdy: -nie zostanie wycofane doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa złożone przez zarząd operatora na organizatorów strajku w dniu 18 czerwca 2012r.,- nastąpi próba wyciągania przez pracodawcę konsekwencji służbowych wobec strajkujących w dniu 18 czerwca 2012 r. osób,-nastąpi kontynuowanie przez zarząd procesów restrukturyzacyjnych,-nie nastąpi rozstrzygniecie sporu do dnia 30 listopada 2012 r.

Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem przyjęcia uchwały przyjmującej oświadczenie stron z dnia 25 czerwca 2012 roku przez Zarząd ENEA Operator sp. z o.o.

Po zakończeniu zebrania członkowie KM wzięli udział w obradach Rady Sekcji Krajowej Energetyki jakie odbywały się również w Baranowie.

Treść Oświadczenia z 25.06.2012- kliknij tutaj

Uchwała KM przyjęcia Oświadczenia z 25.06.2012- kliknij tutaj

Informacja do Pracowników Operatora-kliknij tutaj

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1448 razy.