Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

W Baranowie spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Zgodnie z tradycją posiedzenia Rady w miarę możliwości odbywają się na terenie grupy w której pracownicy protestują przeciwko łamaniu prawa. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Enea Operatorze gdzie odbył się dwu godzinny strajk ostrzegawczy. W posiedzeniu Rady uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki –Kazimierz Grajcarek. Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea zdali relację z akcji protestacyjno –strajkowej jaka trwa w  Enea Operatorze , oraz podziękowanie za poparcie dla strajkujących jakie otrzymaliśmy od władz  SGiE ,SKE oraz Komisji z całego kraju. Przedstawiono również wyniki rozmów przed Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w Poznaniu. SKE zadeklarowała dalsze poparcie działań w obronie miejsc pracy w energetyce. Przew. SKE –Roman Rutkowski wystąpi z oficjalnym pismem do Ministra Skarbu Państwa (właściciela Enea Operatora) z zapytaniem dlaczego toleruje łamanie prawa przez Zarząd Operatora.

 Pozostała tematyka obrad: -Sytuacja w pozostałych grupach energetycznych. Przypadki łamania prawa występują we wszystkich grupach.-formy protestu w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Łamanie prawa nie może zostać bez odzewu ze strony społecznej. Dyskutowano nad możliwymi do zrealizowania formami protestu ,-Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. Kolejna tura szkoleń może się odbyć , chętne osoby mogą się zgłaszać do SKE, -Egzaminy kwalifikacyjne. Pomimo zmiany ustawy (uprawnienia  energetyczne bezterminowe) pojawiają się przypadki nie respektowania zapisów ustawowych.  -Ankiety związkowe. Komisje będące członkami SKE proszone są o wypełnienie przesłanych ankiet. -Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy. Omówiono przygotowania do corocznej Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy

Stanowisko Rady SGiE ws Enea-kliknij tutaj

Pismo SKE do MSP-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1449 razy.