Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Enea S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na jedną akcję, co oznacza, że na dywidendę trafi łącznie 211,89 mln zł z zysku za 2011 rok Dywidenda, która zostanie wypłacona stanowi prawie 60 proc. jednostkowego zysku netto i jest dwa razy większą, niż proponował to zarząd Enei. O wypłatę wyższej dywidendy wnioskowało Ministerstwo Skarbu Państwa, które kontroluje 51,63 proc. Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 13.08.2012 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 r. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji spółki Enea.

ZWZA podjęło uchwałę, że z upływem 30 czerwca 2012 roku mandat członka rady nadzorczej spółki przestają sprawować wszyscy jej członkowie (Tadeusz Dachowski, Mieczysław Pluciński, Wojciech Chmielewski, Graham Wood, Jeremi Mordasewicz, Michał Kowalewski, Paweł Lisiewicz, Małgorzata Aniołek, Agnieszka Mańkowska, Sławomir Brzeziński).

Jednocześnie walne powołało skład nowej rady VIII kadencji, w której zasiądzie sześciu członków z poprzedniego składu (Wojciech Chmielewski, Graham Wood, Jeremi Mordasewicz, Michał Kowalewski, Małgorzata Aniołek, Sławomir Brzeziński). Oprócz nich do rady powołano: Przemysława Łyczyńskiego, Tadeusza Mikłosza, Sandrę Malinowską.

Przemysław Łyczyński jest z wykształcenia ekonomistą w 2001 roku ukończył Akademię Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Handel Międzynarodowy. Jest absolwentem zaocznych studiów doktoranckich (2001-2004) na tej samej uczelni. W 2008 ukończył podyplomowe Studium
Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2007 roku jest kierownikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego w Enei. W 2011 roku powołano go składu rady nadzorczej Enei Operatora. Również w 2011 roku został przewodniczącym RN spółki Auto Styl.

Tadeusz Mikłosz posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i politologii. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletni staż zawodowy w obszarze elektroenergetyki oraz nadzoru właścicielskiego. Od 1983 roku związany z Eneą i jej poprzednikiem prawnym, aktualnie pracownik Departamentu Korporacyjnego odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Enea. Od 1997 roku zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, w tym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Enei i jej poprzedniku prawnym przez dwie kadencje.

Sandra Malinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (10.1992r.-10.1996r.). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa zatrudniony w Departamentach sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a obecnie radca prawny w Departamencie Prywatyzacji MSP. Sandra Malinowska była m.in. członkiem Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Śląskie Zakłady Aparatury Przemysłowej ARMAK, Textilipex, Lubinex, Huta Andrzej, Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Świebodzicach, Uzdrowisko Świnoujście.

 


Wiadomość tą wyświetlono 3594 razy.