Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

W Cichowie spotkały się strony dialogu społecznego w Energodud Sp. o.o.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Głównym tematem posiedzenia było uzgodnienie Regulaminu systemu motywacyjnego w  spółce Energobud. Prezentacja podsumowująca 2,5 letni okres prac nad stworzeniem systemu motywacyjnego rozpoczęła czasami bardzo burzliwą dyskusję. Po kilkugodzinnych negocjacjach udało się wypracować kompromis pod którym podpisał się związek branżowy a przedstawiciele NSZZ Solidarność parafowali uzgodnienia , które wymagają jeszcze zaakceptowania przez przyjęcie stosownej uchwały przez Komisję Międzyzakładową. Fundusz ma funkcjonować poza układem zbiorowym przez okres próbny do stycznia 2014 r. W 8 osobowym zespole kontrolującym funkcjonowanie funduszu będzie 4 przedstawicieli strony społecznej w tym 2 z NSZZ Solidarność.

Podczas zebrania poruszano również inne tematy: -Dodatek staż pracy poza energetyką w Gorzowskim Oddziale Energebudu. Mechaniczne przeniesienie tego dodatku do płacy zasadniczej spowodowało zachwianie dotychczasowych  struktur płac. Przeliczenie tego dodatku dokonano wcześniej w innych Oddziałach. Ideą było zlikwidowanie tego dodatku przy zachowaniu zasady ,że po przeliczaniu tego dodatku płaca brutto pracownika powinna być taka sama.

-Sanatorium Energetyk. Uaktualnienia wymaga lista pracowników pracujących w warunkach szczególnych uprawniająca do korzystania co 2 lata z sanatorium. Potrzebna jest szersza informacja skierowana  do wszystkich pracowników o terminach zgłaszania chętnych do skorzystania z sanatorium.

-Prowadzenie samochodów służbowych. Przeliczenie tego dodatku spowodowało bałagan. Nie wiadomo kto prowadzi obsługę codzienną. Przełożeni powinni dopilnować właściwego prowadzenia tych czynności.

- Wartości posiłku  profilaktycznego na sezon 2012/2013. Po krótkich negocjacjach ustalono, że wartość posiłku wzrośnie z 10,80 zł do 11,20 zł.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1714 razy.