Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

16.01.2008 Posiedzenie KP NSZZ Solidarność Naszego Oddziału.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności członkowie Komisji zapoznali się z wynikami spotkania z Zarządem Operatora z 15.01.2008. Zebrani bardzo negatywnie ocenili sposób podziału pieniędzy wynikających z rozliczenia 2 półrocza 2007.Promowanie komórek organizacyjnych najwyżej zarabiających stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami o wyrównywaniu dysproporcji płacowych .Nadzieją na zmianę takiej  polityki zebrani wiążą z powołanym zespołem ds. wyrównywania dysproporcji płacowych .

Sporo dyskusji  wywołały zapowiedzi emisji nowych akcji Enei a następnie  sprzedaż publiczna tych akcji poprzez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.. Taki wariant prywatyzacji nie uruchamia procesu przydziału akcji uprawnionym pracownikom i punktu widzenia załogi jest nie do przyjęcia.


Wiadomość tą wyświetlono 1539 razy.