Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

W Barlinku na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad KP:

1 Protokół z 15.06.2012 .Przeczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP.

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prez.KP zdali relacje z faktów jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia.

3.Przyjecia członków. W szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

4.Akcja protestacyjno-strajkowa. Podsumowano efekty akcji protestacyjno-strajkowej, której kulminacja był strajk ostrzegawczy z 18.06.2012. Omówiono ewentualne dalsze scenariusze sporów zbiorowych.

5.Sprawy płacowe. Podsumowano akcje przeszeregowań w Operatorze oraz innych spółkach grupy Enea. Poparto działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea w zakresie uzgodnienia zasad polityki zatrudnieniowo płacowej  w Operatorze oraz uruchomienia funduszu nagród wg zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

6.Sytuacja w spółkach grupy kapitałowej Enea. Członkowie KP z  Energobudu ,BHU  przedstawili sytuację panującej w tych podmiotach. Zapoznano się też z planami konsolidacji wytwarzania w grupie Enea.

7.Zebranie delegatów KP Gorzów. Ustalono termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów KP Gorzów Wlkp. (6-7.09.2012)  Miejsce WZD ustali prezydium KP.

8.Zapomogi losowe. Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji , który uległ wypadkowi samochodowemu i przebywa w szpitalu.

9.Turnirniej piłkarski o Puchar NSZZ Solidarność. 1 września 2012 w Zdroisku już po raz dwudziesty zorganizujemy turniej piłkarski o puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Zgłoszenia drużyn będziemy przyjmować do 22.08.2012 r.

Ogłoszenie ws XX edycji turnieju Solidarnosci w p.nożnej-kliknij tutaj

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1766 razy.