Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

W Baranowie spotkały się  strony dialogu społecznego w Enea S.A. Do spotkania doszło z inicjatywy Zarządu Enea S.A., a głównym tematem zebrania była „nowa jakość dialogu społecznego w Enea S.A.” W tą tematykę zebranych wprowadził prez. M. Owczerek  a w szczegółowe zagadnienia wprowadził Bogdan Klepas odpowiedzialny za współpracę ze strona społeczną. Ustalono ,że spotkania stron będą się odbywały się cyklicznie  nie rzadziej niż raz na kwartał oraz ,że w programie zabrania zawsze będzie się znajdował punkt –sprawy różne. Strona pracodawcy sugerowała żeby spotkania odbywały się w węższym gronie. Przedstawicie NSZZ Solidarność podkreślili ,żeby  liczebność osób zapraszanych na spotkania wynikała z reprezentatywności danej organizacji związkowej. Wykorzystując obecność dwóch członków Zarządu  (M.Owczarek , J.Bil) przedstawiciele NSZZ Solidarność zgłosili trzy tematy zaległe , które wymagają pilnego załatwienia:

1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji (wynikające z porozumienia ze Zdroiska z 28.05.2008- 14.5 mln. zł) Prezes Zarządu M. Owczarek  poinformował , że powyższa kwestia nie jest przedmiotem tego spotkania oraz ,że  przedmiotowej kwestii Zarząd zajął  już stanowisko na poprzednich  spotkaniach ( Zarząd nie widzi możliwości wypłacenia  w/w kwoty) . Zgodnie z ustaleniami spółka zleciła kolejna analizę prawną w przedmiotowej sprawie, która zostanie przesłana stronie społecznej po jej otrzymaniu. Pytanie w sprawie dostarczenia list pracowników nie posiadających praw do akcji z podziałem na grupy stażowe  pozostało bez odpowiedzi podobnie jak wcześniejsze pismo wysłane w tej sprawie.

2.Strategii ENEA S.A. oraz jej prezentacja dla strony społecznej. Prezes Zarządu poinformował, że na chwilę obecną strategia jest aktualizowana.

3.Ład korporacyjny. Wyniki całej grupy są rewelacyjne jednak niektóre spółki dryfują w kierunku bankructwa. Powodem takiej sytuacji zdaniem strony społecznej jest drastyczne ograniczenie zleceń w ramach grupy kapitałowej Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że kwestie współpracy podmiotów gospodarczych regulują odpowiednie przepisy i nie ma innej możliwości współpracy tych podmiotów.

 

Realizując kolejny punkt spotkania Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Handlu p. Janusz Bil dokonał prezentacji dotyczącej koncepcji Handlu Energią w Grupie Kapitałowej  ENEAS.A.

Następnie  Dyrektor Departamentu Zarzadzania Operacyjnego ENEA S.A. p. Mirosław Trajman przedstawił główne założenia i cele projektu "Miasteczko ENEA" czyli  powstania  Centrum Biznesowego  Grupy Kapitałowej ENEA.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A. p. Justyna Tomczyk przedstawiła planowany system wynagradzania w ENEA S.A., główne założenia i koncepcje w przedmiocie wartościowania stanowisk pracy w ENEA S.A. oraz stworzenia systemu motywacyjnego w ENEA S.A. Pani Dyrektor poinformowała, ze do pracy nad stosownymi regulaminami zostaną zaproszeni przedstawiciele odpowiednich komórek w ENEA S.A. oraz, ze do udziału w tych pracach zaprasza przedstawicieli strony społecznej. Zakończenie tych prac planowane jest do końca 201 2 roku.

Na zakończenie usłyszeliśmy oświadczenie Prez. M. Owczarka dotyczące  nieprawdziwych informacji zamieszczanych na niektórych stronach związkowych dotyczących Zarządu Enea. Takie działania naruszają dobre imię spółki i niektórych osób i mogą spotkać się z rekcją.


Wiadomość tą wyświetlono 2721 razy.