Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

We Wrześni spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM  udali się na Cmentarz Komunalny we Wrześni by wspólnie odwiedzić grób zmarłego 1.08.2011 r. Pawła Balcerowskiego. Z cmentarza  udaliśmy się do pobliskiego Kościoła pw. Św. Ducha  we Wrześni   by wspólnie uczestniczyć w Mszy Świętej w intencji  zmarłego Pawła.

Po tych uroczystościach członkowie KM zaczęli obrady oraz  przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka obrad:

1.Protokoły z poprzednich obrad KM. Zebrani po wysłuchaniu protokołów z ostatnich zebrań KM przegłosowali ich przyjęcie .

2.Enea –Wytwarzanie. Członkowie Prezydium KM zdali relację ze spotkania jakie odbyło się 7 sierpnia 2012 , które dotyczyło integracji obszaru wytwarzania w grupie Enea.

3.Fundusz motywacyjny w Energobudzie. Komisja Międzyzakładowa na wniosek Komisji Wydziałowych w Energobudzie stosowną uchwałą przyjęła treść parafowanego porozumienia z 11 lipca 2012 r.

4.Nowa jakość dialogu w Enea S.A. Uczestnicy spotkania w Baranowie z 25.07.2012 r. zapoznali członków KM z efektami rozmów z Zarządem Enea S.A.

5.Ubezpieczenia typu P. Zespół powołany do wyłonienia jednego ubezpieczyciela , który zapewni kompleksową obsługę ubezpieczeniową dobrowolnego grupowego ubezpieczenia zakończył pracę. Efekty pracy zespołu zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 9 sierpnia 2012. Przedstawiciele poszczególnych Komisji Podzakładowych wytypowali swoich przedstawicieli do udziału w tym spotkaniu.

6.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji. Pracodawcy świadomie nie realizują zobowiązań wynikających z Porozumienia z 28.05.2008 r. ze Zdroiska. Pisma dotyczące tej tematyki wysyłane do pracodawców pozostają bez odpowiedzi.  Aktualnie rozważana jest  możliwość  wszczęcia  sporu wielozakładowego.

7.Wiek Emerytalny- Zmiana ustawowego wieku emerytalnego wymaga uaktualnienia Układów Zbiorowych Pracy w Grupie Enea. Jako strona tych układów wystąpimy z taką inicjatywą.

8.Trudna sytuacja w BHU. Brak ładu korporacyjnego oraz złe zarzadzanie spółką BHU doprowadziło do bardzo trudnej sytuacji finansowej tej spółki. Program naprawczy zaproponowany przez Zarząd BHU oraz zmiany wewnątrz zakładowych przepisów wymaga stosownych uzgodnień ze stroną związkową. Członkowie Prezydium KM przygotują odpowiedź w sprawie zaproponowanych zmian do  Regulaminu Pracy oraz funduszu motywacyjnego.

9.Uprwanienia kwalifikacyjne. W niektórych Oddziałach Dystrybucji duża część pracowników zdaje egzaminy kwalifikacyjne poza Enea. Takie uprawnienia nie są wydawane bezterminowo tylko na 5 lat. Jest to zgodne ze zmienioną ustawą Prawo Energetyczne.

Wspomnienie Pawła Balcerowskiego-kliknij tutaj

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1721 razy.