Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

Zarząd Enea Operatora zaprosił stronę społeczną do Poznania celem uzgodnienia budżetów wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych oraz  zasad stworzenia funduszu motywacyjnego w Operatorze. Spotkanie poprowadził Dyr. G. Jeziorny , żaden z członków Zarządu Operatora nie znalazł czasu żeby przedstawić  propozycje dotyczące w/w spraw. Czyżby wstydzili się swoich propozycji? A jest czego się wstydzić, pracodawca po raz kolejny przedstawił propozycje stworzenia funduszu motywacyjnego między innymi z  premii rocznej . W sumie fundusz  motywacyjny  miałby osiągnąć poziom 25 % miesięcznego wynagrodzenia. Strona społeczna podkreśliła ,że propozycje przedstawione przez pracodawcę są niezgodne z prawem i nie będzie zgody strony społecznej na takie działania. Dodatkowo przedstawianie takich propozycji źle wróży możliwościom  uzgodnieniu zasad funduszu motywacyjnego. Strona społeczna negatywnie oceniła również projekt budżetów dla komórek organizacyjnych. Budżety te są na rażąco niskim poziomie , dlatego strona związkowa poprosiła o  przedstawienie metodologii stworzenia tych budżetów oraz przedstawienia wysokości funduszu scentralizowanego z 2011 r. Dane taki strona pracodawcy prześle stronie związkowej do 17.08.2012 . Strona społeczna zadeklarowała się do 20.08.2012 przedstawić na piśmie uwagi do przedstawionych propozycji. Jedyne co udało się uzgodnić  podczas tego spotkania to  termin następnego spotkania w tych tematach -  22.08.2012.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1713 razy.