Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

Dotarła do nas odpowiedź na zapytanie poselskie Pani Poseł Elżbiety Rafalskiej z 13.07.2012. W odpowiedzi Podsekretarz  Stanu –Paweł Tamborski podaje nieprawdziwe fakty. Kilka przykładów:

1.Postulaty partnerów społecznych w prowadzonych procesach restrukturyzacyjnych są uwzględniane. Skoro tak to dlaczego dochodzi do sporów zbiorowych i doszło do strajku ostrzegawczego w Operatorze.

2.Z jednej strony pan Tamborski   opierając się na opinii MPiPS  napisał ,że ustawodawca w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych  nie wskazał organu uprawnionego do oceny zgłoszonych przez związki zawodowe żądań , a z drugiej strony podobnie jak Zarząd Operatora stwierdza ,że zgłoszone w przedmiotowej sprawie żądania nie wypełniają dyspozycji ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.

3.Intencją Zarządu Spółki jest rozwiazywanie problemów na drodze spotkań i negocjacji. Od podpisania 25.06.2012 oświadczenia wstrzymującego dalszą restrukturyzację oraz zawieszającą akcję strajkową, Zarząd ustalił kilka terminów spotkań na , które sam nie przybył.

4.Wola  zarządu Operatora dalszych rozmów dotyczących procesów restrukturyzacji zawarta w oświadczeniu z 25.06.2012 dalej pozostaje deklaracją bez pokrycia. W tym temacie nie odbyło się ani jedno spotkanie.

Pan Tamborski w piśmie używa stwierdzeń jak nam się wydawało z minionej epoki. Akcję strajkową nazywa powstrzymaniem się od wykonywania pracy. Używa  też argumentu ,że tylko jeden z pięciu związków zawodowych działających w spółce proklamował strajk ( wezwał do powstrzymania się od wykonywania pracy) Pan Podsekretarz zapomniał dodać ,ze ten jeden związek czyli NSZZ Solidarność zrzesza ponad 3 tys. członków czyli więcej niż wszystkie pozostałe organizacje związkowe razem wzięte.

Podsekretarz  pominął też fakt ,że Minister Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył mediatora w toczącym się sporze zbiorowym – czyli uznał ,że spór zbiorowy  istnieje.

Podsumowując odpowiedź na zapytanie Pani Poseł Rafalskiej. Nadzór właścicielski  czyli Ministerstwo Skarbu Państwa toleruje łamanie prawa przez  Zarządy podległych mu spółek. Wniosek  nie możemy liczyć na pomoc MSP, musimy sami walczyć o swoje prawa.

 

Treść zapytania poselskiego-kliknij tutaj

Odpowiedź MSP-kliknij tutaj

Pismo MPiPS do MSP-kliknij tutaj

Pismo MPiPS do Prezesa Różyckiego-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1603 razy.