Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do kolejnego spotkania dotyczącego uzgodnienia budżetów komórek organizacyjnych oraz funduszu motywacyjnego. Tradycyjnie już na spotkanie stron dialogu społecznego w Operatorze nie przybył żaden z członków zarządu Operatora. Tak właśnie wygląda nowa jakość dialogu społecznego w grupie Enea zapowiadana przez Prezesa M.Owczarka. Spotkania odbywają się tylko po to by można było sporządzić z nich protokół i  w razie czego móc powiedzieć ,że dialog społeczny w Operatorze jest prowadzony.

Przedstawiciel pracodawcy-Dyr. G. Jeziorny na wstępie spotkania poinformował ,że to spotkanie będzie dotyczyć tylko funduszu motywacyjnego. Stronę związkową  poinformowano również, że uwagi dotyczące bezprawności włączenia premii rocznej do funduszu motywacyjnego zostały uwzględnione i Zarząd Operatora w geście dobrej woli  jest w stanie zrezygnować z tego pomysłu.

Strona związkowa podkreśliła ,że dla niej priorytetem jest ustalenie budżetów dla komórek organizacyjnych i po ich ustaleniu może podjąć rozmowy dotyczące funduszu motywacyjnego. Mamy już wrzesień a Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji nie mają jeszcze budżetu dla swoich komórek , dlatego też nie mogą udzielać nagród dla podległych sobie pracownikom. Niezrozumiałe jest postępowanie pracodawcy, z jednej strony na każdym kroku podkreśla jak ważna jest motywacja , a z drugiej strony blokuje się możliwość skorzystania z 1 % funduszu nagród zapisanego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Na ostatnim spotkaniu (22.08.2012 r.) strona społeczna zgłosiła żądanie wypłaty po 5 tys. zł na etat –naszym zdaniem tyle wynosi fundusz scentralizowany ( górka z lat poprzednich-wypłaty jednorazowe). Dyr. Jeziorny nie chciał się odnieść do zgłoszonego żądania i poinformował ,że sporu zbiorowego jeszcze nie ma bo termin realizacji żądania był na dzień 10.09.2012 r. i dopiero po tym terminie można mówić o sporze zbiorowym.

Podsumowując –niczego nie ustalono - niepotrzebny wyjazd  do Poznania. Strona społeczna odmówiła podpisania protokołu ,ze spotkania gdyż takowe dokumenty są później wykorzystywane przez pracodawcę jako dowód prowadzonego dialogu , a zapisy w nich zawarte stanowią możliwość różnej interpretacji.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2311 razy.