Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna piąta już rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp.-Krzysztof Gonerski ,Mariusz Kępiszak .  Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował  P.Moskawa. Pani Sędzia Jolanta Lewandowska -Głodzik  oraz pełnomocnicy stron wysłuchali zeznań złożonych przez świadka  strony pracodawcy –Dyr. Grzegorza Jeziornego .  P.Cierkoński udokumentował publiczny obrót akcjami Enea oraz aktualny kurs akcji Enea z 21.09.2012 (16,51 zł.) Pełnomocnik pozwanej poinformował, ze podobne sprawy toczą się przed Sądami w Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy oraz  przedstawił pisemne uzasadnienie wyroku w  podobnej sprawie z  Sądu w Szczecinie (wyrok prawomocny) i w identycznej sprawie z   Sądu  w Poznaniu ( wyrok nieprawomocny) Obydwa wyroki oddaliły powództwo przeciwko Enea S.A. Dodatkowo  P. Moskawa poprosił o przerwę w rozprawie by mógł ustosunkować się na piśmie do zeznań złożonych przez Dyr. G. Jeziornego oraz podsumować  dotychczasowy przebieg procesu sądowego. Sąd przychylił się do wniosku strony pozwanej i wyznaczył termin następnej rozprawy na dzień 5.10.2012 r. ( godz.10.30 sala 227)

Pozew przeciwko Enea S.A. został złożony 12.04.2011 przez P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodowania za utracone akcje. 140 pracowników domaga się odszkodowania za 205 akcji a 61 za 200 akcji.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1942 razy.