Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

Prezes  Enea Operator Artur Różycki zaprosił tylko Przewodniczących Organizacji Międzyzakładowych do rozmów na tematy płacowe w Operatorze.( wąskie grono)

Prezydium MOZ NSZZ Solidarność Enea  na swoim posiedzeniu w dniu 26.09.2012  rozważało możliwość nieuczestniczenia w zaplanowanym spotkaniu i przekazaniu Zarządowi tylko  wezwania do rokowań zgodnie ze zgłoszonym wcześniej żądaniem. Po uzyskanej informacji od pozostałych organizacji i ich deklaracji uczestnictwa w spotkaniu , prezydium podęło decyzję, że NSZZ Solidarność będzie reprezentowana nie tylko przez Przewodniczącego. Ostatecznie na rozmowy z prezesem poszły trzy osoby.

Prezes A. Różycki przedstawił na spotkaniu projekt  porozumienia i  protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ( Regulamin Funduszu Motywacyjnego). Porozumienie i protokół zostały już podpisane przez zarząd Operatora. Stronie związkowej dano czas na podpisanie w/w dokumentów do końca września 2012 czyli do jutra. Jeżeli strona związkowa tego nie podpisze to kwota 10 mln. przepadnie-szantaż.

Przew. KM NSZZ Solidarność Piotr Adamski przekazał prezesowi  Różyckiemu  pozostałym organizacjom związkowym  projekt uzgodnienia zasad zatrudnieniowo-płacowych na rok 2013 i lata następne , oraz wezwanie Zarządu do rokowań zgodnie ze zgłoszonym  22.08.2012 żądaniem.

 Rokowania mają się odbyć 3 10.2012 r. 

Na tym spotkanie zakończono............

Odpowiedź na szantaż-Biuletyn KM NSZZ Solidarność Enea-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 4468 razy.