Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Sierakowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea .                     Tematyka Obrad Komisji :

1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM (Września 6.08.2012 )

2.Sprawozdanie z działalności –członkowie Prezydium zdali relacje z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia KM NSZZ Solidarność.

3. Spór zbiorowy w Operatorze . Omówiono dotychczasowy przebieg sporu płacowego w Operatorze. Wystosowano pismo do Państwowej Inspekcji pracy w Poznaniu. Ustalono harmonogram dalszej akcji protestacyjno-strajkowej  oraz ustalono treść pytania w  referendum strajkowym. Prezydium KM będzie konsultować w/w kwestie z pozostałymi organizacjami związkowymi.

4.Sprawy socjalne. Wprowadzone nowe zasady funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych w wielu przypadkach pogorszyły się dotychczasowe warunki korzystania z działalności socjalnej. Członkowie Zespołu ds. działalności socjalnej z ramienia „Solidarności” zbiorą wszystkie uwagi i przedstawia na następnym posiedzeniu Komisji.

5.Sytuacja w spółkach córkach. Niektóre spółki grupy Enea (BHU, Energomiar) dryfują w kierunku upadłości. Główną przyczyną takiej sytuacji jest drastyczne ograniczenie zleceń w ramach grupy Enea. Brak ładu korporacyjnego doprowadza do sytuacji ,że cała grupa notuje rekordowo dobre wyniki , a niektóre spółki sa na skraju bankructwa.

6. Umowy o zakazie konkurencji w Enea S.A. Pracodawca w Enea S.A. rozpoczął proces konsultacji w tym temacie. Uwagi strony społecznej nie znalazły się w kolejnej wersji umów. 

7.Struktóra związku. Inicjatywa powołania spółki Enea Wytwarzanie powoduje konieczność ustalenia nowej  struktury związku . Prezydium dostało upoważnienie do rozmów w tym temacie z kolegami z Elektrowni Kozienice.

8.PDO w Operatorze.  Zarząd Operatora kolejny już rok wprowadza w życie Pakiet Dobrowolnych Odejść.  Po kolejnej turze PDO realizowanie zadań przez niektóre  Komórki Organizacyjne będzie praktycznie  nie możliwe. Skutkowało to będzie uzasadnieniem do łączenia tych komórek, czyli likwidacji niektórych z nich.

9.SERP-System Elektroniczny Rejestracji Poleceń ma wiele wad. Potrzebne jest udoskonalenie tego systemu oraz przeszkolenie pracowników.

10.Motywacja w Enea S.A. Zapoznano się z wynikami prac zespołu ds. motywacji w Enea S.A. Niektóre kierunki prac zespołu są nieakceptowalne dla strony społecznej.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1450 razy.