Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności członkowie KM zajmowali się następującymi tematami:

-premia roczna za 2007 (będzie podzielona na dwie części:1/2 od Enea S.A.,1/2 od Enea –Operator.)

-majątek socjalny-decyzję w sprawie przyszłości tego majatku pozostawiono do decyzji Walnego Zebrania Delegatów(najwyższa władza związku)

-podsumowano politykę płacową za 2007 oraz  przedstawiono oczekiwania  na rok 2008.

-ubezpieczenia grupowe typu P –omówiono aktualny stan prac nad jedną ofertą ubezpieczeniową dla całej grupy kapitałowej.

-prywatyzacja Enea S.A.- bardzo negatywnie przyjęto informacje  prasowe mówiące o emisji  nowych akcji Enea i debiucie giełdowym tej emisji.Taki wariant prywatyzacji spotka się ze zdecydowany protestem byłych i obecnych pracowników Enea.

-struktura organizacyjna nadano pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania MK w rozmowach z pracodawcami występującymi w Enea Pełnomocnicy  zostali upoważnieni do uporządkowania struktur zgodnie z Regulaminem MK.

-na maj  2008 ustalono wstępny termin Walnego Zebrania Delegatów .Miejsce WZD zostanie ustalone w terminie późniejszym


Wiadomość tą wyświetlono 2231 razy.