Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

 

20-21.02.2008 We Frankfurcie n. Odrą obradował zespół sterujący ds. wprowadzenia programu współpracy przygranicznej „ Eurest w Regionach Transgranicznych nazwa Odra -Oder„  Głównym celem tego programu jest koordynacja transgranicznego rynku pracy.

Zebrani zapoznali się z  następującymi prezentacjami :

-ramy prawne określające zasady zatrudniania Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce,

-ubezpieczenia emerytalne Polaków pracujących w Niemczech i Niemców w Polsce.

-wzrost płac i sytuacja na rynku pracy w  Niemczech i Brandenburgii, oraz w Polsce i woj.Lubuskim,

-instrumenty na rzecz większej liczby miejsc pracy ,Europejski plan na rzecz mobilności zawodowej.


Wiadomość tą wyświetlono 1873 razy.