Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Poznaniu doszło do spotkania Zarządu Enea S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych .Spotkanie dotyczyło żądań  MZZP GE ENEA S.A.- HOLDING  i MOZ ZZit przy ENEA S.A .dotyczących procesu prywatyzacji Enea S.A.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność w związku z rozpoczęciem procesu prywatyzacji wystosowali następujące pisma :

 

Pan Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa

Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem odnotowujemy pojawiające się medialne informacje na temat debiutu giełdowego ENEA S.A. w roku 2008. W informacjach tych pojawia się wariant prywatyzacji poprzez podniesienie kapitału spółki w drodze emisji nowych akcji.

Doświadczeni losem akcji pracowniczych w PGNiG wiemy iż taki model prywatyzacji pozbawia uprawnionych pracowników możliwości wydania przysługujących im akcji. Przekonani, iż obecny Rząd deklarując uporządkowanie kwestii akcji pracowniczych w PGNiG, zastosuje podobne rozwiązanie dla pracowników ENEA.

Oświadczamy, że nie wyrazimy zgody  na prywatyzację firmy, jeżeli nie będzie to skutkowało wydaniem akcji uprawnionym osobom.

Za niedopuszczalne uważamy prywatyzowanie firmy bez udziału w tym procesie przedstawicieli załogi. Dlatego też żądamy w trybie pilnym zorganizowania spotkania Pana Ministra z zarządem ENEA S.A. i związkami zawodowymi.

Główne tematy na spotkanie:

Ø     prywatyzacja Enea S.A. i wpływ połączenia z Elektrownią Kozienice S.A. na wartość akcji pracowniczych uprawnionych pracowników ENEA S.A.,

Ø     fundusz prywatyzacyjny na zaspokojenie roszczeń pracowniczych związanych z utratą prawa do akcji z powodów restrukturyzacyjnych,

Ø     sposób i termin rozdziału akcji pracowniczych, lub wymiany ich na ekwiwalent pieniężny

Ø     zaspokojenie interesów pracowników zatrudnionych po dniu komercjalizacji, która nastąpiła w lipcu 1993 roku.

W przypadku dalszego unikania dialogu społecznego postępowanie takie spotka się z ostrym sprzeciwem do strajku włącznie. Sprawę traktujemy jako bardzo pilną tym bardziej że nastąpił już fakt wyboru doradcy prywatyzacyjnego ENEA S.A..

 

    Zarząd ENEA S.A.  Zarząd ENEA Operator Sp.z o.o.

 Rozpoczęty proces prywatyzacji Enea S.A skutkujący wyborem doradcy prywatyzacyjnego spowodował konieczność zlecenia wykonywania dodatkowych zadań dla dużej grupy pracowników. Prace zlecane przez doradcę prywatyzacyjnego, nie wynikają z zakresu obowiązków pracowników i nie są możliwe do zrealizowania w podstawowym wymiarze czasu pracy bez generowania nadgodzin.

Wnosimy o rozliczanie tych kosztów poza ustalonym wskaźnikiem przyrostu wynagrodzeń.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2728 razy.