Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA ,wspierając stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w zakresie Krajowego Planu Rozdziału Emisji CO2 na lata 2008-2012 ,wyraża swój stanowczy protest wobec projektu tego dokumentu.

Stwierdzamy ,że projekt ww.rozporządzenia jest szkodliwy dla branży energetycznej, a w szczególności dla naszej Grupy Energetycznej zaopatrywanej w zdecydowanej większości w energię elektryczną produkowaną z węgla kamiennego z elektrowni Kozienice S.A. będącej jednostką organizacyjną Grupy ENEA.

Całość dokumentu-ktiknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1535 razy.