Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

3.04.2008 W Dębnie obradowała Komisja Podzakładowa  Oddziału Gorzów Wlkp.

Po przyjęciu programu zebrania członkowie KP przyjęli protokół z ostatniego zebrania oraz wysłuchali sprawozdania z działalności złożonego przez przew .K. Gonerskiego .Następnie przyjęliśmy w szeregi naszej organizacji kolejne 12 osób .Wiele dyskusji wywołały tematy związane z:

- propozycjami odpłatności  za pobyt w naszych ośrodkach wypoczynkowych,

-polityką płacową w 2008 r .w Enea-Operator.

-prywatyzacją Enea S.A. –odpowiedzią MSP na nasze pismo z 3.03.2008.

 W sprawie prywatyzacji Komisja przyjęła w  2 stanowiska –tekst poniżej.

W sprawach różnych udzielono jednej zapomogi losowej oraz zajęto się sprawami: Walnego Zebrania Delegatów 6-7.05.2008, turnieju piłki siatkowej oraz XXIII pielgrzymki do Częstochowy-szczegóły na naszej stronie internetowej –organizowane przez nas imprezy.

O godz.14.00 po zakończeniu  zebrania KP członkowie prezydium spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Poruszane tematy pokrywały się z tematyka obrad KP i dotyczyły –polityki płacowej, prywatyzacji, spraw socjalnych.

Spotkanie utwierdziło nas w konieczności bezpośrednich spotkań z załogą.

 Przyjęte stanowiska:

Organizacje Związkowe ENEA 

     W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z dnia 3.03.2008r. jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Bury możemy stwierdzić ,że niestety  potwierdziły się informacje prasowe o  planach prywatyzacji ENEI, nie skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnionym osobom .Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi ENEI ,czego domagaliśmy się w naszym piśmie. Pokrętne stwierdzenia nie dające żadnych gwarancji zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posiadających praw do akcji, stanowią dla nas wystarczające powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej .Dalsze przyglądanie się jak MSP  stosuje metodę faktów dokonanych może spowodować ,że   jak w przypadku wydzielenia OSD staniemy przed ścianą i już nic nie będziemy mogli zrobić. Dlatego też ,zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych  działających w ENEI , o rozpoczęcie akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej niekorzystnej  sytuacji.Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek ,czyli zapewnienie pracownikom należnych im praw.

  Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność

              W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z dnia 3.03.2008r. jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Bury możemy stwierdzić ,że niestety  potwierdziły się informacje prasowe o  planach prywatyzacji Enei  nie skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnionym osobom .Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi Enei  , czego domagaliśmy się w naszym piśmie. Pokrętne stwierdzenia nie dające żadnych gwarancji zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posiadających praw do akcji ,stanowią dla nas wystarczające powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej .

Dalsze przyglądanie się jak MSP  stosuje metodę faktów dokonanych może spowodować ,że  staniemy przed ścianą i już nic nie będziemy mogli zrobić .

Dlatego też zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych  działających w Sekcji Krajowej Energetyki do rozpoczęcia akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej sytuacji.

Enea ma być pierwsza ,później przyjdzie czas na wasze firmy. Jeżeli nie pokażemy siły w obliczu zagrożenia to MSP będzie dalej pozorował dialog ,organizował spotkania zespołu trójstronnego a zastosuje wariant prywatyzacji taki jak w  PGNiG.

Domagamy się wejścia w spór zbiorowy z MSP i rozpoczęcia działań mających na celu zorganizowania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przed siedzibą MSP w Warszawie.

Uważamy też za zasadne pilne zorganizowanie posiedzenia Rady SKE poświęconej tematyce prywatyzacji, najlepiej na terenie Enei .

Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek czyli zapewnienie pracownikom należnych im praw.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1431 razy.