Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

Żądamy w terminie do 9.05.2008 przedstawienia listy osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Enea , które w wyniku procesów restrukturyzacyjnych:

- utraciły prawo do akcji pracowniczych ,

- nie nabyły  prawa do akcji

-którym zatrzymał się staż pracy uprawniający do akcji

Żądamy podpisania w terminie do 9.05.2008 porozumienia zbiorowego regulującego ww sprawy ( projektu porozumienia złożyliśmy wraz z żądaniem)

Zażądaliśmy w terminie odwrotnym lecz nie później niż do dnia złożenia projektu prospektu emisyjnego w KNF przekształcenia Enea operatora w spółkę akcyjną.

Szczegóły-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1662 razy.