Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Zdroisku Odbył się WZD naszej komisji. W zjeździe oprócz Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:

-Duszpasterz Gorzowskich Energetyków - ks. Tadeusz Lityński

-Członek Zarządu Enea S.A.- Czesław Kolterman

-Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk

-Czł. Rady Nadzorczej Enea S.A.-Tadeusz Dacowski i Mieczysław  Pluciński.

-Członek Rady Nadzorczej Enea Operator- Bogumiła  Strzelecka

-Dyr.Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp- Henryk Szałek

-Przew.  Sekr. Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność –Kazimierz Grajcarek

-Przew. Zarządu Regionu Gorzów Wlkp NSZZ Solidarność- Jarosław Norwich

-Przew. Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea –Piotr Adamski

-Przew. Kom. Podzakład. NSZZ Solidarność Enea O/Poznań –Marek Boiński

- Przew. Kom. Podzakład. NSZZ Solidarność Enea O/Z.Góra- Robert Jusis

- Przew. Kom. Podzakład. NSZZ Solidarność Enea O/Szczecin-Dariusz Caban

Głównym celem zjazdu było rozliczenie działalności Komisji Podzakładowej za okres  od maja2007 do maja 2008 oraz wskazanie czym powinna się zajmować komisja w okresie do następnego Zjazdu.

Po wysłuchaniu sprawozdań złożonych przez Przewodniczącego , Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium Komisji Podzakładowej .Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 6 osób. Korzystając z obecności gości zjazdu delegaci zadawali wiele pytań dotyczących : prywatyzacji –akcji pracowniczych, emerytur pomostowych, majątku socjalnego, akcji przeszeregowań.

Pokłosiem dyskusji jaka się wywiązała są przyjęte uchwały i stanowiska:

-zobowiązujące delegatów na WZD NSZZ Solidarność Enea do poruszenia tematu wyrównywania dysproporcji płacowych.

-skierowane do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność –dotyczące planowanej prywatyzacji Enea bez wydania uprawnionym osobom akcji pracowniczych.

Uchwały i stanowiska:

-Stanowisko w sprawie prywatyzacji-kliknij tutaj

-Uchwała  w sprawie wyrównywania dysproporcji płacowych-kliknij tutaj

 Więcej zdjęć-Galeria zdjęć-Zebrania Związkowe Naszej Komisji

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3198 razy.