Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

Rokowania w prowadzonych sporach zbiorowych dotyczących rekompensat związanych z prywatyzacją.(żądania z 5.05.2008)

Ustalono ,że strona pracodawcy przygotuje listy pracowników ,którzy zatrudnili się po dniu komercjalizacji i pracowali w dniu 1.05.2008.

Strona związkowa domaga się zorganizowania spotkania z MSP oraz przedstawicielami Departamentu Udostępniania Akcji Pracowniczych w MSP.

Korzystając z obecności stron ZUZP uaktualniono Regulamin Pracy Enea Operator z mocą obowiązującą od 26.05.2008 .Zmiany dotyczą :

-rozkładu czasu pracy w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz ,Rejonie Obsługi Klienta Bydgoszcz i w Zakładzie Obsługi Klienta Szczecin.

-zmian stawek ekwiwalentu za pranie i dofinansowania do okularów korygujących wzrok.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1552 razy.