Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj

W Warszawie doszło do długo oczekiwanego spotkania naszych przedstawicieli  z Ministrem Burym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele wszystkich związków występujących w Elektrowni Kozienice oraz przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność- K. Grajcarek, przew. Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność -B. Stefaniak.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy :

-prywatyzacja Enea S.A. –akcje pracownicze (min .Bury wręczył nam projekt porozumienia w tej sprawie)

-fundusz prywatyzacyjny-ekwiwalent dla pracowników nie posiadających praw do akcji-min. Bury stwierdził ,że nie widzi możliwości powiększenia tego funduszu np. z zysku Enea S.A.

-ekwiwalent dla pracowników ELKO za akcje pracownicze- MSP- Grad w ciągu kilku dni podpisze decyzję w tej sprawie i wtedy Zarząd Enea S.A. uzgodni techniczne warunki wypłaty ekwiwalentu.

-nie realizowanie zawartych porozumień przez Zarząd Enea S.A.

Strona społeczna podkreśliła ,ze nie dopuści do prywatyzacji  Enea S.A. bez uwzględnienia w tym  procesie interesów pracowniczych.


Wiadomość tą wyświetlono 1806 razy.