Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 02 Październik 2023r.
Drukuj

 

1-Zarząd Enea S.A. nie podjął negocjacji w zakresie polityki płacowej w Enea S.A. i przedstawił propozycję przełożenia rozmów płacowych po 6.04.2009. NSZZ „Solidarność” przypomniał treść złożonego żądania z 23 marca i stwierdził, że w przypadku jego nie spełnienia datę 30 marca należy traktować jako początek sporu zbiorowego. MZZP GK ENEA przyłączył się do zgłoszonego przez NSZZ Solidarność żądania.

2-Zarząd złożył deklarację ,że I transza odpisu na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w wysokości wynikającej z ZUZP zostanie przekazana w terminie na konto ZFŚS.

3-Strona społeczna zadeklarowała gotowość do rozmów na temat obniżenia odpisu na ZFŚS z Zarządami Spółek Zależnych  będących w bardzo złej kondycji finansowej .

4-Strona społeczna zaproponowała zmianę zapisów  ZUZP dotyczących zapłaty za czas niezdolności do pracy wskutek choroby pracownika. Zmianę zapisów ZUZP wymusiła zmiana Kodeksu Pracy .

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2086 razy.