Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

O rzetelny i konstruktywny dialog na rzecz "wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej" zaapelowało do rządu prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związkowcy wezwali do odrzucenia przez Polskę unijnych celów klimatycznych, jeśli zostaną one zaostrzone.

"Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jeszcze raz ostrzega i przypomina, że forsowanie przez polski rząd  nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej spotka się ze zdecydowanym oporem całej Solidarności. Żądamy ich odrzucenia, nawet gdyby za sprawą weta Polska została w UE osamotniona.Wzywamy polski rząd do rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej, której celem nadrzędnym musi być polska racja stanu"  - czytamy w opublikowanym 24.09.2020 r. stanowisku prezydium Komisji ws. sytuacji przemysłu wydobywczego, energetycznego i energochłonnego.

Solidarność "niezmiennie od lat, z żelazną konsekwencją, przeciwstawia się klimatycznym szaleństwom Unii Europejskiej, których skutkiem będzie likwidacja polskiego przemysłu, a wraz z nim setek tysięcy miejsc pracy.Ostrzegaliśmy przed tym nie tylko polski rząd, ale też Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ), Komisję Europejską oraz bezpośrednio jej szefową Ursulę Von der Layen. Swoje stanowisko Solidarność wyraziła głosując - jako jedyna organizacja - przeciw zapisom w dokumencie EKZZ, popierającym Nową Politykę Przemysłową w Europie i Zielony Ład" - przypomina prezydium Komisji Krajowej "S".

"Cynizmem i hipokryzją" związkowcy z Solidarności określili stanowisko Rady Branży OPZZ "Górnictwo i Energetyka", krytykujące europejską politykę klimatyczną. Przedstawiciele "S" napisali, że dwa miesiące wcześniej przedstawiciele OPZZ, a także Forum Związków Zawodowych, głosowali za przyjęciem dokumentów EKZZ, popierających tę politykę.

Według wcześniejszych informacji przedstawicieli Komisji Europejskiej, niebawem ma zostać przedstawiony plan zwiększenia celu klimatycznego dla Europy do roku 2030. Komisja analizuje zwiększenie do co najmniej 50 proc. (a potencjalnie nawet do 55 proc.) w stosunku do poziomu w 1990 r. unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, z obecnego celu 40 proc. redukcji.

Od wtorku w Katowicach toczą się rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową m.in. na temat tempa transformacji górnictwa i energetyki. Ustalono, że przyjęty ma być niemiecki, czyli długofalowy model transformacji - związkowcy chcą, by odchodzenie od węgla nastąpiło w perspektywie 2060 roku, strona rządowa mówi o roku 2050. Jednocześnie w kopalniach trwa podziemny protest, w którym bierze udział kilkuset górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Stanowisko prezydium KK NSZZ "S"

Powołanie Komitetu Protestacyjnego KSGiE NSZZ "S"

Transformacja Energetyki


Wiadomość tą wyświetlono 1271 razy.